News for Denmark

 Page 1 of 17   Next›  Last» 

Mand får kræft i låret der tegner omrids af mobiltelefon
Denmark Created: 28 Aug 2015
"Farlige mobilstråler" - TV-indslag på TV2-Nord: Nu skal vi møde Enrico Kaarslberg - Han er blevet opereret på Aalborg Kræftafdeling, og han er ikke i tvivl om, at det er mobiltelefonen i lommen, der er skyld i det.

Se video indslaget via linket:
http://www.tv2nord.dk/arkiv/2015/08/23?video_id=55634&autoplay=1
Click here to view the source article.
Source: TV2 Nord, 23 Aug 2015

Skole forbyder mobiltelefoner
Denmark Created: 27 Aug 2015
En nyåbnet privatskole samler tablets og mobiler ind, når børnene møder om morgenen - De får dem igen, når skoledagen er slut.

14-årige, der leger dåseskjul, og børn, der klatrer i træer, fylder fri-kvartererne på privatskolen Per Gyrum i Nivå.

Hverken i skolegården eller i klasselokalet har eleverne længere mulighed for at "like" facebook-opdateringer eller se videoer på YouTube, skriver Frederiksborg Amts Avis, torsdag.

På den nyåbnede privatskole skal eleverne lægge deres mobiltelefoner og tablets i en kasse, når de møder om morgenen, og de får dem først igen, når skoledagen er omme.

- Børnene leger sammen på en helt anden måde i frikvarteret. Det sjove er, at børnene faktisk er rigtig glade for ordningen. Nogle af dem har i skjul været henne ved mig for at bede om, at ordningen bliver ved, som den er, fortæller Charlotte Bie, der er skoleleder på Per Gyrum Skolen.

Også i undervisningen forsøger ledelsen at begrænse brugen af det elektroniske legetøj.

- Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal bruge en smartphone til at undervise om det moderne gennembrud, siger Charlotte Bie, der dog ikke udelukker brugen af tablets og computere, når det giver mening i forhold til dagens undervisning.

Børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen er positivt stemt overfor ordningen, da han mener, det teknologiske udstyr kan gå ud over læringen og det sociale samvær.

- Respekten for den teknologiske udvikling er så stor, at den går forud for alt nærvær. At gå i skole handler også om at indgå i et fællesskab, og når man har sin telefon i hånden, bliver man hele tiden afledt. Ofte er der ikke tilstrækkelig opmærksomhed vendt mod den undervisning, der foregår, siger Per Schultz Jørgensen, der i sit virke som børne- og familieforsker har oplevet mange situationer, hvor mobiltelefoner forstyrrer indlæring.

For Per Schultz Jørgensen er det afgørende, at skolerne styrer børnenes teknologiske udstyr, så effekten er positiv - ikke negativ.

- Mobiltelefonerne er kommet for at blive, så derfor er det så meget desto vigtigere, at vi får nogle normer, der ikke krænker vores fællesskaber. Det skal være os, der styrer, hvornår teknologien tager over.
Click here to view the source article.
Source: Avisen.dk / Ritzau Fokus, 27 Aug 2015

Precisely tracking people via Wi-Fi routers and Smartphones
Denmark Created: 27 May 2015
When I started working on understanding social systems, privacy really wasn’t on my mind. (I generally want to write down equations, understand the universe and all that). But one of the central realizations arising from our SensibleDTU experiment is that privacy needs to be an important part of this kind of research. I’ve written about this at length elsewhere.

One of the things we noticed while digging into terabytes of social data is that data-channels are highly correlated. Information “bleeds through” … something which has serious implications for privacy.

Case in point: My group has just released a new preprint (link in source article) that shows how the WiFi information routinely collected by your smartphone can easily be converted to precise information about your location. WiFi routers reveal where you live, work, and spend your leisure time.

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Sune Lehmann, 26 May 2015

Misinformering om bestrålingsskader
Denmark Created: 9 Apr 2015
Det er desværre ikke kun forhenværende sundhedsdirektør Else Smith, der har misinformeret politikere og borgere.

Kære Mette Karin Øhlenschlæger, Enhedschef for Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS.

Den 12. marts blev administrerende direktør Else Smith (ES) fyret i Sundhedsstyrelsen, SST, fordi hun har misinformeret Folketinget angående mangelfuldt tilsyn af psykiatere.

Der er blandt andet tale om en hjerneskadet mand og andre mandlige liaisonpsykiatere, der for to år siden tvangsindlagde en ung kvinde med et træthedssyndrom/ME, selv om hun hverken var til fare for sig selv eller andre. Det skete med SST`s aktive medvirken.

Selvfølgelig kan hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS, der hører under SST, undersøge sig selv, og der er brug for en uvildig undersøgelse. Men det er også vigtigt, at andre misinformationer til politikere og borgere fra SIS ophører. Derfor dette åbne brev med fakta og spørgsmål.
Myten om "no risk"

Det er fakta, at Sundhedsstyrelsen i en længere årrække imod bedre vidende har misinformeret befolkningen om en trådløs helbredsrisiko.

ES valgte at basere SST's udmeldinger om mulige helbredsskader ved trådløs - ikke-ioniserende - teknik efter råd fra én ekstern ekspert, nemlig lægen Christoffer Johansen (CJ). Han skabte - ved et teleindustri-betalt projekt under Kræftens Bekæmpelse og ved hjælp af et manipuleret design og sparsom brug af gammel mobil teknik - myten om "No risk".

Allerede i 2012 tog CJ kontakt til dig, som kun havde ekspertise om opvarmningsskader ved ioniserende bestråling som atomkraft, og han lagde retningslinjer for, hvordan du skulle forholde dig til tidens ikke-ioniserende bestråling.

I 2013 blev de lægefaglige vurderinger af ikke-ioniserende bestråling ved en mundtlig beslutning i SST's direktion overflyttet til SIS, og der kom herefter et fælles nordisk statement om, at det kun er termale, det vil sige opvarmningsskader, der er relevante.

Dermed var aktindsigt udelukket.

Det er ikke korrekt, at sundhedsvurderinger kun skal baseres på opvarmningseffekter som ved atomkraft. Der er righoldig biofysisk dokumentation om non-termale skadevirkninger i trådløse samfund, og den 29. januar i år vedtog Frankrig en lov vedrørende WiFi begrænsninger.

Det er nu forbudt med WiFi sendere på steder, hvor 0-3 årige opholder sig, og WiFi routere i grundskolen skal lukkes, hvis de ikke aktivt er i brug.

Hvornår vil du informere den danske befolkning om helbredsmæssige risici ved brug af WiFi styrede iPads i danske vuggestuer? Hvornår vil du informere unge om mulige følgevirkninger af iPads, som de sidder med i skødet, så de kan tage nogle forholdsregler?

Hvornår accepterer du og din juridiske konsulent Peter Yde, at I ikke besidder kompetencer vedrørende sundhedsfaglige vurderinger af ikke-ioniserende bestråling? Det er desværre ikke kun Else Smith, der har misinformeret politikere og borgere.
Click here to view the source article.
Source: Arbejderen, Bente-Ingrid Bruun, 07 Apr 2015

Kampagnefilm til unge om elektromagnetisk stråling
Denmark Created: 3 Mar 2015
Vi er meget stolte af at kunne præsentere denne kampagnefilm rettet mod unge. Det er en flot og oplysende kampagnefilm
om unges forbrug af trådløs teknologi, som er meget dygtigt udarbejdet af 5 elever fra 9. klasse på Fuglsanggårds-skolen i Virum.

Se filmen her:
https://www.youtube.com/watch?v=nL4N4jjeSyE

Eleverne har lavet en kampagne-film ifm. med en projektopgave om "elektromagnetisk stråling, og dets påvirkning på helbredet". De 3 minutters film, skal fungere som en øjenåbner, til dem der ikke kender til problemet, og som en påmindelse til dem der allerede kender til det. Filmen indeholder fakta om elektromagnetisk stråling, hvor tit vi er i kontakt med elektroniske enheder samt hvilke helbredsproblemer man kan få af strålerne. Filmen viser en almindelig drengs synsvinkel, i hans almindelige hverdag. Vi ser ham fra han står op, spiser morgenmad, går i skole, er i skolen, spiser aftensmad, og går i seng. Alt imens, han har mobilen eller computeren fremme. Selv når han skal sove, har han mobilen liggende ved siden af sig!

Click here to view the source article.
Source: EHS Foreningen, 21 Feb 2015

Letter to the Danish Parliament’s Health and Prevention Committee
Denmark Created: 2 Mar 2015
Audience, 19 mars 2013: The increasing aggravation of the health status of the population with particular focus on neurological/neuropsychological injuries as a result of electromagnetic radiation.

Exposure to electromagnetic fields (EMF), especially from radio frequency (microwave frequency) radiation (RFR/MWR) from mobile phones and mast transmitters (GSM, 3G, 4G) wireless (DECT) phones, wireless laptops, tablets, e-readers, wireless networks (Wi-Fi, WLAN, Wi-Max, TETRA, etc.) wireless meters ("smart meters") for measuring electricity, water and heating consumption as well as a wide range of other wireless technology, is threatening public health. In 2011, The World Health Organisation (IARC) updated its warning about the risks to the individual, the environment and professional life, of cancer as a result of radiation from this technology. The radiation represents not only a risk for developing cancer, but also other diseases. The health and functional capacity of current and future generations is in jeopardy.

*SNIP* ...read the entire letter (PDF) via the source link below.
Click here to view the source article.
Source: Eva Theilgaard Jacobsen / Susanne Bølling, 03 Mar 2013

Det intelligente hjem er en indbydelse til indbrud
Denmark Created: 28 Feb 2015
Hvis dit hjem er fyldt med trådløs smart styring af døre, gardiner, vinduer og varmesystem, så har du også leveret en ret detaljeret profil af dig selv og din families livsmønster, som uden de store problemer kan aflæses af uvedkommende og bruges til planlægning af indbrud.

Det viser forskning udført af professor Christoph Sorge og et hold forskere på det sydtyske Universität des Saarlandes.

"Mange af systemerne beskytter ikke tilstrækkeligt mod, at udenforstående kan få adgang til dem," siger Christoph Sorge.

En mini-pc er nok

I et forsøg brugte forskerne en mini-pc på størrelse med en pakke cigaretter til at "aflytte" det trådløse home automation system (HAS) hos to frivillige familier. På den måde kunne forskerne afgøre præcis hvor meget data om brugerne, et almindeligt HAS-system afslører.

Forskerne havde ikke adgang til andre oplysninger om de "aflyttede" familier.

Resultatet viser, at ukrypterede systemer afslører store mængder data til alle, som kan få adgang til dem. Og man har ikke brug for hverken særlig viden om systemet eller om brugeren af det, for at få adgang til data.

"Disse data kan analyseres, og på den måde kan man få adgang til systemkommandoer og statusmeddelelser - elementer, som afslører ganske meget om beboernes opførsel og vaner, og som kan bruges til at planlægge et indbrud," siger Christoph Sorge.

"Vi kunne finde ud af, hvornår huset var tomt, og hvordan mønstret var for funktionen af ventilations- og varmesystemet," fortæller han.

Analysen kunne forskerne bruge til at opbygge profiler for familiemedlemmerne.

Krypterede systemer afslører for meget

Selv krypterede systemer kan bruges til analysen. Antallet af krypterede meddelelser bidrager i sig selv til at afgøre, hvornår huset er tomt, viser forskningen.

Forskerne konkluderer ikke overraskende, at der forestår et ret stort arbejde med at sikre systemerne til de smarte hjem. Resultaterne af forskningen bliver fremlagt på en konference i Oxford 25. juli.
Click here to view the source article.
Source: Jyllands Posten Finans, Niels Veileborg, 28 Feb 2015

Farlig mobilstråling spreder sig
Denmark Created: 13 Jan 2015
Mobiltelefoner og trådløse forbindelser er jo rigtigt godt, men for at signalerne kan komme rundt i alle kroge af landet, så skal der sættes master op.

I øjeblikket er der godt 13.000 mobilmaster i Danmark, og flere er på vej.
Alene i vores bydele er der i øjeblikket 150 master, og der er 27 nye på vej.

Og det ser jo ganske fredeligt ud med sådan nogle master, men fra masterne udsendes der radiofrekvent stråling, som kan være skadelig.
Det mener eksempelvis Det europæiske miljøagentur, der advarer om, at der kan være en sundhedsrisiko ved den radiofrekvente stråling.

Modsat mener den danske sundhedsstyrelse, at der ikke er nogen sundhedsfare ved mobilmaster.

Men hvad siger en lægelig ekspert.
Vi har talt med John Jalving, der er speciallæge, som er ekspert i netop mobilstråling.

---
Vi har i øvrigt prøvet at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men indtil videre forgæves.

Men hvor meget stråling kommer der egentlig fra sådan nogle mobilmaster?
Det spørgsmål sendte vi videre til el-installatør Vagn Larsen, der er specialist i stråling fra mobilmaster.
Lad os se, hvad han fik ud af at måle ved en tilfældig mast i Vanløse.

Se video interviewene her:
http://vimeo.com/116592450
Click here to view the source article.
Source: TV Bella, Bo Lillesøe, 12 Jan 2015

Flere søger behandling for hovedpine
Denmark Created: 21 Nov 2014
Hovedpineambulatoriet har de seneste år modtaget et stigende antal patienter fra hele landet.

De fleste kender den bankende smerte i tindingen eller prikkende smerter lige bag øjnene. Hovedpine er en udbredt lidelse og de seneste år har et stigende antal borgere søgt behandling for smerterne.

Det oplever man på Hovedpineambulatoriet i Esbjerg, hvor blandt andre ledende overlæge Marry-Jette Rasmussen tager imod patienterne:

- Der kommer rigtig rigtig mange, og de kommer jo fra hele landet, så vi har nok at lave, siger hun.
Effektiviseringer skyld i hovedpine

Hovedpineambulatoriet i Esbjerg åbnede i 2011, og en del af forklaringen på det stigende antal patienter, skyldes ifølge Marry-Jette Rasmussen, at folk lige skulle opdage stedet:

- Men det skyldes også, at der bliver flere og flere patienter med hovedpine i det hele taget. Jeg tror, at det skyldes den effektivisering, der sker på mange arbejdspladser, og det giver stress og hovedpine, siger hun.
Neurologbesøg giver kortere ventetid

Hovedpineambulatoriet i Esbjerg har haft ventelister på op mod 700 patienter. Så man har valgt at lukke for tilgangen af patienter, som bliver henvist fra egen læge.

Nu kræver det et besøg hos en neurolog, før man kan blive henvist til et forløb på ambulatoriet. Det gør, at ventetiden i Esbjerg nu er nede på 2-3 måneder.
Click here to view the source article.
Source: DR.dk, Stine Mie Kristiansen og Anton Gundersen Lihn, 21 Nov 2014

Kilder: USA bruger falske telefonmaster på fly til at indsamle mobildata
Denmark Created: 14 Nov 2014
Myndighederne i USA indsamler store mængder data fra mobiltelefoner ved hjælp af en slags falske telefonmaster placeret på fly.

Det skriver avisen Wall Street Journal, der har talt med en række anonyme kilder med kendskab til metoden.

Ifølge avisen er mobilmasterne placeret på mindre fly, der regelmæssigt flyver fra mindst fem større amerikanske lufthavne og afdækker størstedelen af USA.

Ved hjælp af de falske mobilmaster kan amerikanske myndigheder samle data fra både kriminelle og uskyldige amerikanere uden at bede de store mobiloperatører om tilladelse.

Kan indsamle data fra masser af telefoner

Udstyret bruges i Boeing-producerede Cessna-fly og manipulerer folks mobiltelefoner til at tro, at de kommunikerer med normale mobilmaster. Dermed får myndighederne adgang til store mængder private data.

I løbet af en enkelt flyvning kan flyene angiveligt indsamle data fra titusindvis af mobiltelefoner.

Målet med de falske master er ifølge Wall Street Journal officielt at lokalisere mistænkte kriminelle. Systemet er så præcist, at det kan finde frem til en person med blot tre meters usikkerhed.

Programmet er angiveligt drevet af U.S. Marshals Service, der ligger under det amerikanske justitsministerium. Systemet har været anvendt siden 2007.

Lever op til krav

Ifølge Wall Street Journal har programmet meget til fælles med et andet program, som bliver benyttet af efterretningstjenesten NSA, der indhenter samtaledata fra millioner af mobiltelefoner hver dag både i USA og resten af verden.

En topembedsmand fra USA's justitsministerium ønsker hverken at be- eller afkræfte eksistensen af de falske master. Embedsmanden understreger, at justitsministeriet lever op til de gældende lovkrav på området.

//ritzau
Click here to view the source article.
Source: Politiken, ritzau, 14 Nov 2014

 Page 1 of 17   Next›  Last» 
 News item: