«First  ‹Previous   Page 2 of 542   Next›  Last» 

DEAR ALL We may have lost ground by the Hijacking of our case in the EU by the UK´s Mr. Adams, but well still come through!
United Kingdom Created: 10 Apr 2015
Dear all - You seem to have lost heart lately.. Admitted we LOST OUT BIG TIME in the EU, but No Way are we defeated.

Mr. Adams a "Product Pusher" for "Smart Meters" in the UK, (Look up "Sustainability first: http://www.sustainabilityfirst.org.uk/gbelec.html )
sponsored by the Big Energy Industry, Hijacked the Voting session of the EU committee that had prepared a document of compassion for the Millions of us who´s health has been deeply affected and deteriorated by by the "Wireless TECHNOLOGY!"

But, today I want to ask you to listen to a tune which Kind Of gives us the encouragement to take heart and to keep fighting:
Please listen, it is actually worth it, as well as it is professional and truly sounds good. Helps Me No End.
https://www.youtube.com/watch?v=YY8APrYU2Gs (click on "Skip advert" and the song will begin.)
All the best in our continued fight against the corrupt forces we fight.
Agnes
Click here to view the source article.
Source: Agnes Ingvarsdottir

Misinformering om bestrålingsskader
Denmark Created: 9 Apr 2015
Det er desværre ikke kun forhenværende sundhedsdirektør Else Smith, der har misinformeret politikere og borgere.

Kære Mette Karin Øhlenschlæger, Enhedschef for Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS.

Den 12. marts blev administrerende direktør Else Smith (ES) fyret i Sundhedsstyrelsen, SST, fordi hun har misinformeret Folketinget angående mangelfuldt tilsyn af psykiatere.

Der er blandt andet tale om en hjerneskadet mand og andre mandlige liaisonpsykiatere, der for to år siden tvangsindlagde en ung kvinde med et træthedssyndrom/ME, selv om hun hverken var til fare for sig selv eller andre. Det skete med SST`s aktive medvirken.

Selvfølgelig kan hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Institut for Strålebeskyttelse, SIS, der hører under SST, undersøge sig selv, og der er brug for en uvildig undersøgelse. Men det er også vigtigt, at andre misinformationer til politikere og borgere fra SIS ophører. Derfor dette åbne brev med fakta og spørgsmål.
Myten om "no risk"

Det er fakta, at Sundhedsstyrelsen i en længere årrække imod bedre vidende har misinformeret befolkningen om en trådløs helbredsrisiko.

ES valgte at basere SST's udmeldinger om mulige helbredsskader ved trådløs - ikke-ioniserende - teknik efter råd fra én ekstern ekspert, nemlig lægen Christoffer Johansen (CJ). Han skabte - ved et teleindustri-betalt projekt under Kræftens Bekæmpelse og ved hjælp af et manipuleret design og sparsom brug af gammel mobil teknik - myten om "No risk".

Allerede i 2012 tog CJ kontakt til dig, som kun havde ekspertise om opvarmningsskader ved ioniserende bestråling som atomkraft, og han lagde retningslinjer for, hvordan du skulle forholde dig til tidens ikke-ioniserende bestråling.

I 2013 blev de lægefaglige vurderinger af ikke-ioniserende bestråling ved en mundtlig beslutning i SST's direktion overflyttet til SIS, og der kom herefter et fælles nordisk statement om, at det kun er termale, det vil sige opvarmningsskader, der er relevante.

Dermed var aktindsigt udelukket.

Det er ikke korrekt, at sundhedsvurderinger kun skal baseres på opvarmningseffekter som ved atomkraft. Der er righoldig biofysisk dokumentation om non-termale skadevirkninger i trådløse samfund, og den 29. januar i år vedtog Frankrig en lov vedrørende WiFi begrænsninger.

Det er nu forbudt med WiFi sendere på steder, hvor 0-3 årige opholder sig, og WiFi routere i grundskolen skal lukkes, hvis de ikke aktivt er i brug.

Hvornår vil du informere den danske befolkning om helbredsmæssige risici ved brug af WiFi styrede iPads i danske vuggestuer? Hvornår vil du informere unge om mulige følgevirkninger af iPads, som de sidder med i skødet, så de kan tage nogle forholdsregler?

Hvornår accepterer du og din juridiske konsulent Peter Yde, at I ikke besidder kompetencer vedrørende sundhedsfaglige vurderinger af ikke-ioniserende bestråling? Det er desværre ikke kun Else Smith, der har misinformeret politikere og borgere.
Click here to view the source article.
Source: Arbejderen, Bente-Ingrid Bruun, 07 Apr 2015

I Quit: What Really Goes on at Apple
USA Created: 9 Apr 2015
I’ve just escaped the Apple institution - I’ve sent in my resignation, and fled down its bright white corridors curated by crass colourful pictures of iPhones past. I handed in my security pass and in return I was able to re-claim my creativity, individuality and free thinking from the secure Apple cloak room. Finally now, for the first time in two years, I feel light, creative and inspired. I am again an individual with my own creative ideas, perceptions, values and beliefs. It may take me a while, but from what I believe – I’m now able to express such beliefs again. I am no longer part of the collective iCult machine whose dirty, worn-out, greasy and naive internal mechanisms of bullying, harassment and mind-games push out shiny and polished iPhones every year. I AM FREE It is ironic that one of the world’s largest companies and one that prides itself on innovation, creativity and ‘breaking the mould’, operates on such soul limiting entrenched dogma. It’s an organised boys club where perception is valued over substance and tenure over talent. I spent two years in the Apple camp managing customer service improvement for their technical support contact centres and out of the fifteen plus years working in this industry I’ve never witnessed so many bizarre and unprofessional things, only some of which I have time to touch on here.

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Road Less Travelled Blog, Ben Farrell, 06 Apr 2015

Telenor vant i retten – men hvem tapte?
Norway Created: 4 Apr 2015
Dommen er kommet i rettssaken mellom radareksperten og Telenor Norge. Telenor vant. Radareksperten tapte og må dekke både egne og Telenor Norges omkostninger. Dessuten må han leve med antennene som fra under 30 meters hold retter sine strålekjegler gjennom hans hus for å dekke noen få hus bakenfor.

Ut av dommerens beslutning leser jeg et resonnement omtrent som følger:

«Strålegrensene, som stammer fra WHO, er ikke overtrådt. ALARA-prinsippet – at strålingen skal holdes så lav som man med rimelighet kan oppnå – er det ingen grunn til å bry seg med dersom det ikke fins noen helsefare ved stråling under grensene. Helsefare hevder saksøker at der er via sine vitner og gjennom henvisning til The BioInitiative Report, som [med referanser, EF] bygger på rundt 50.000 forskningsrapporter. Men den rapporten har saksøktes vitne fra Statens strålevern slått fast at det fins vesentlig kritikk mot. Han sitter selv i en ekspertgruppe som gjennomgår all forskning på feltet. Den forskningen som denne ekspertgruppen anerkjenner, er det i følge vitnet selv ikke reist tvil om. Altså er det mest grunn til å feste tillit til denne sistnevnte forskningen, og den sier at der ikke er noen helsefare under strålegrensene. Konklusjonen må da bli at det ikke er grunn for å anta at det foreligger risiko for helseskade, og dermed er det ingen grunn for å flytte på antennene, og saksøker har egentlig ingen sak utfra det som er fremkommet.»

*SNIP* Read the entire article and verdict at the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Einar Flydal Blog, 03 Mar 2015

April Fools: Dr Joachim Schüz announces career change
Germany Created: 1 Apr 2015
Today the world renowned bioelectromagnetics scientist Dr Joachim Schüz announced that he will be changing careers.

Schüz will no longer be heading prestigious expert groups in EMF but has decided to realize his life long dream of becoming a stage magician.

"I've kept it to myself all these years, but magic has always been a passion of mine that I've tried to express in everything I've done. You know, the best tricks are those that no one realises before the show is over".

Schüz continued:

"I love observing the surprise on peoples faces and then I secretly raise an eyebrow and smile to myself; didn't see that one coming, did you".

Schüz added: "I've practically authored all the dependable science myself and now, after releasing the SCENIHR report, I just really need a challenge." seemingly lamenting the trivialities of EMF risk research.

"Even before I got into EMF science, I realized that people are essentially just containers of golden liquid.".

When we asked Dr. Schüz to expand on that, he just left us one mysterious word: "Oktoberfest".

Now Dr. Joachim Schüz will embark on a tour and Greats of Magic were quick to endorse. David Copperfield said: "I can shuffle cards, but this guy can shuffle whole populations; he's just that good".
Source: MV News, 01 Apr 2015

What It’s Like to Be Allergic to Wi-Fi
USA Created: 31 Mar 2015
On the Breaking Bad spin-off Better Call Saul, the character Chuck McGill, a lawyer played by Michael McKean, has a rather memorable condition. He frequently wraps himself in a space blanket to protect his body from cell phones or wireless internet, claiming the electromagnetic fields emitted by these devices sicken him. He has — or thinks he has — a case of what’s known as electromagnetic hypersensitivity, or EHS.

This is not a condition most doctors recognize. The Guardian was quick to debunk the supposed science behind EHS, claiming that the condition is overhyped by the media, and that while the symptoms sufferers report may indeed be real, it’s psychological rather than physiological. That sentiment was echoed by George Johnson in the Times, who wrote, “From the perspective of science, the likelihood of the rays somehow causing harm is about as strong as the evidence for ESP.”

While EHS is acknowledged by the World Health Organization, the group notes that its associated symptoms (like dizziness, nausea, heart palpitations, and redness, tingling, and burning sensations on the skin) are not part of any single recognized syndrome. It estimates that EHS affects a few individuals per million, and, drawing on data from self-help groups – states that about 10 percent of cases are deemed “severe.” The WHO is firm in its position that “EHS can be a disabling problem for the affected individual” but it “has no clear diagnostic criteria and there is no scientific basis to link EHS symptoms to EMF exposure.”

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: New York Magazine, Alexa Tsoulis-Reay, 29 Mar 2015

How on Earth can this be allowed without OUR Permission?? w. comment by editor.
United Kingdom Created: 29 Mar 2015
Facebook completes first drone flight above UK, Mark Zuckerberg confirms

Solar powered drones which provide internet access to rural and remote areas have been trialled in UK for first time by Facebook.

They “have a wingspan greater than a Boeing 737 but will weigh less than a car”, according to the social network's chief Mark Zuckerberg.

The drones, developed by Somerset-based company Ascenta which Facebook bought last March, will beam down laser-guided internet signals to those below.

Solar panels attached to the wings of the drones mean that they will be able to keep going at altitudes of 60,000 ft for months at a time.

Facebook says this will bring online connectivity to remote locations, previously inaccessible, for the first time. It is part of its Internet.org scheme to get the entire world online,
Read more at link: http://www.telegraph.co.uk/news/media/11499142/Facebook-completes-first-drone-flight-above-UK-Mark-Zuckerberg-confirms.html

Comment:
I have not been asked if this is fine with me, and more importantly Neither have Any of You!
If I had been asked my answer would have been NO Way!
This is a PRIVATE Company doing Experiments In Our Airspace! Without having to ask permission.
They live in the US, We live in the UK and they are Experimenting On US!
And their ONLY GOAL is Profit, at OUR be cost!
Wake up all, protest, this is OUR Lives and Health, they live thousands of miles away, so will not be affected!
Agnes


Click here to view the source article.
Source: Agnes Ingvarsdottir

Farmers face threat from campaign to slash mobile mast rents
United Kingdom Created: 24 Mar 2015
Mobile operators mount campaign to be treated like utilities, paying £240 rather than £7,500 per year
Farmers face a threat to hundreds of millions of pounds in extra income rom their land, as mobile operators mount a campaign to slash the rent they pay for mast sites.
A coalition of all four of Britain’s mobile operators – EE, O2, Three and Vodafone – is urging the Government to intervene to give them the similar rights to energy and water companies to build out their networks.
According to a report commissioned by the operators from Deloitte and seen by The Telegraph it could mean the average annual rent for a rural mobile mast plummeting from £7,500 to less than £240. Many farms host more than one mast.

Urban landlords could also take a big hit if the mobile industry gets its way. They charge an average of £9,200.
It would mean total savings for the mobile operators of up to £271m, according to Deloitte.
Such a collapse would come as a heavy blow to many farmers and other landowners who rely on payments from mobile operators to supplement the main income. Many have already seen the payments dwindle in recent years following the 2010 merger of Orange and T-Mobile and deals between competing operators to share masts. Farmers are also struggling as a result of tumbling commodities prices.
The operators nevertheless argue the charges they face are unfair compared with utilities companies, given mobile coverage is increasingly seen as an essential utility.

Last year the Government applied heavy pressure to extract an agreement from each operator to cover at least 90pc of Britain’s landmass by 2017. The proportion of land where all four rivals provide a signal is also due to increase, from 69pc to 85pc.
The deal with Government requires new masts to be built in far-flung locations where the investment was previously judged unjustified because few customers would use them.
In return the mobile operators won a small reduction in radio spectrum licence fees and a pledge to reform “the out-dated and ineffective” rules that were drawn up in 1984 to regulate relationships between mobile operators and landlords. The Culture Secretary, Sajid Javid, opened a consultation on the issue last month, with the mobile operators going into battle against landlords.

The Deloitte report, produced by the accountants for the Mobile Operators Association, claims that while the mobile industry would save hundreds of millions if it was treated the same as water or energy companies, the rural economy could benefit by £1.4bn from improved coverage.
Deliotte said: “The rental reductions from applying the water or energy regime scenario to the operators, if invested in expanding network coverage, would be sufficient to increase outdoor coverage to around 99pc of the country.”
It claimed based on confidential discussions with one mobile operator that landlords were increasing rents by around 20pc when it installed 4G equipment to speed up mobile broadband. The need to cover areas means that many large rural landowners have an “effective monopoly”, Deloitte said, meaning operators have no alternative in commercial negotiations.
The charged faced by utilities companies are based on the impact of facilities on the underlying value of the land.

Henry Robinson, president of the Country Land and Business Association (CLA), which represents landowners, said: “We fully recognise the importance of having better mobile phone coverage in Britain. The current market operates well and rents paid to landowners are minimal compared to the overall capital cost to the large multinational commercial companies putting in a mobile network.
“Given how effective the market for mobile mast rents currently is, we do not believe it is necessary to impose such a sweeping change which would damage the rural economy.”
The organisation has also complained that the agreement between the Government and operators to improve rural coverage did not go far enough.

The consultation on mast regulations is due to report back after the election.
Click here to view the source article.
Source: Agnes Ingvarsdottir

Los Angeles Firefighters ignite battle against cell-towers on firestations
USA Created: 23 Mar 2015
LA firefighters are running radio and TV spots for support against cell-towers.

This radio ad will be broadcast every hour until Tuesday:

"This is fire captain Lew Currier. Los Angeles County is installing cell towers on 86 fire stations near you. The radiation generated by these seven story eye sores can cause debilitating health effects. Studies suggest nearby families could get sick too, yet the board of supervisors is erecting these toxic towers without public hearings or required studies. This time, be there for us, your firefighters. Call the Board of Supervisors at 213-974-1411. Tell them to stop the cell towers, NOW. This message is brought to you by Los Angeles County firefighters local 1014.

Go here for the radio & TV spots:
http://www.local1014.org/index.cfm?zone=/unionactive/view_article.cfm&HomeID=482795

Go here for the campaign website:
http://www.stopcellphonetowers.com
Click here to view the source article.
Source: LA Firefighters Local 1014, 23 Mar 2015

Residents win 2nd battle to stop mobile phone mast being installed
United Kingdom Created: 23 Mar 2015
Residents on a Melton housing estate are celebrating after telecoms company Vodafone decided to shelve plans to install a mobile phone mast there following a protest campaign.

The company has planning permission for the scheme, on the corner of Grange Drive and Sapcote Drive, but it has had a re-think after householders complained their health would be adversely affected and parked a caravan at the proposed site.

Melton MP Alan Duncan, who recently met representatives of Vodafone to discuss the plans, has received a letter from the firm stating the mast would not go up if an alternative location could be found.

Related news:
Mar 2015, United Kingdom: MP to meet phone mast firm

Mr Duncan said: “This is the best possible outcome. People were dismayed at the prospect of this mast being put up on Sapcote Drive – that will not now happen. I am pleased that Vodafone has re-considered and paid attention to local opinion.”

The letter, from Paul Morris, head of government affairs at Vodafone UK, states: “Following our meeting in the House of Commons on March 19, I am now able to confirm that it is Vodafone’s intention not to proceed with the mast proposed for the junction of Grange and Sapcote Drive, as long as we are able to acquire and build an alternative in the area.”

The company said it will consult with local people before it decides where the mast might now go.

The letter continues: “A number of alternative locations have been identified as part of our recent search, and one inparticular appears to satisfy all our requirements.

“As we discussed, a new site must meet future coverage demands in the area, fit well with the existing network, and have the necessary power and backhaul broadband connections.

“We intend to contact the local authority to obtain the necessary planning and landlord consents for this new proposed site so we can proceed with this new location.

“We will of course undertake local stakeholder consultation prior to submitting the planning application.”

This is the second time residents have fought successfully against the phone mast since Melton Council gave planning permission in 2009.

Workmen from Vodafone were seen investigating the proposed site again last month prompting the latest protest campaign.
Click here to view the source article.
Source: Melton Times, 23 Mar 2015

«First  ‹Previous   Page 2 of 542   Next›  Last»