- Forums - Sign Up - Reply - Search - Statistics -
www.mast-victims.org forum / General discussion / Forskare tystas om mobilstrålning
Author Message
admin
# Posted: 15 Sep 2005 02:50
Reply 


Forskare tystas om mobilstrålning
Strålningen från mobiltelefoner och basstationer är hälsofarlig visar otaliga studier publicerade i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt vidhåller myndigheterna sin ståndpunkt: att världens främsta forskare är eniga om att strålningens risker inte kunnat bevisas.
hälsa (SFT) Olle Johansson är docent vid neurovetenskapliga institutionen på Karolinska Institutet. Han är en av de forskare som är skeptiska till utbyggnaden av 3G-systemet.
– Jag motsätter mig att människor ska exponeras för denna strålning dygnet runt. Strålningen är otroligt stark och effekter har kunnat visas på molekylnivå, på cellnivå och på organ-nivå. Hos både djur och människor. Jag motsätter mig också att myndigheterna inte tillämpar försiktighets-principen i den här frågan. Man är mer försiktig i andra länder. Är de mesiga eller är vi något slags strålningens vikingar? undrar Olle Johansson.

Olle Johanssons forskargrupp var först i världen med att visa att mobiltelefoner påverkar människokroppen. Men efter det att resultaten publicerats fick man inte anslag till fortsatt forskning. I dag skulle man bland annat vilja gå vidare med att utreda ett eventuellt samband mellan strålningen och utbrändhet.
– Kostnaden för sjukskrivningarna i Sverige beräknas bli över 120 miljarder innevarande år. Vi skulle behöva 25 000 kronor i månaden för att studera sambandet mellan utbrändhet och strålning, men vi får inte de pengarna, säger Olle Johansson.
Basstationer, som finns på master och antenner, och mobiltelefoner utstrålar mikrovågor. Effekterna på människan liknar enligt Olle Johansson effekterna av röntgenstrålning, med förändring av bland annat beteende, koncentrationsförmåga, närminne, inlärningsförmåga, blodtryck och EEG som följd.
– Det kommer hela tiden nya rapporter, publicerade i ansedda vetenskapliga tidskrifter till exempel The Lancet, som pekar mot att strålningen är hälsofarlig.

Studier har bland annat visat på minskad fertilitet hos gnagare, trots att gnagare anses tåla mer strålning än människor. En studie som nyligen publicerades i Journal of Cellular
Biology visade påverkan på reproduktionen också hos bananflugor.
– Det här kan komma att drabba våra barnbarns barnbarnsbarn, säger Olle Johansson. Först då kanske effekterna blir fullt tydliga.
Men redan nu anses reproduktionen vara i fara. Äggstockar och testiklar är strålningskänsliga områden, betydligt känsligare än hjärnan.
– Folk brukar säga att de använder handsfree och har mobilen i tryggt förvar vid livremmen, långt från huvudet. Men jag avråder från detta. Vi kan ha en dum befolkning men vi kan inte ha en steril befolkning.

För att vara riktigt säker när man pratar i mobiltelefon bör man använda handsfree och lägga ifrån sig telefonen, menar Olle Johansson. Men, för att garanterat slippa biologiska effekter bör man, enligt den kunskap man har i dag, ha en kabel som är mellan 500 och 10 000 meter lång. Och de siffrorna kan komma att mångdubblas i framtiden tror Olle Johansson.
– Förutom alla nya forskningsresultat kommer också otaliga fallbeskrivningar och observationer om strålningens skadeverkningar.
På Statens Strålskyddsinstitut, SSI, anser man att strålningen är ofarlig. Lars Mjönes är verksamhetsansvarig för området naturlig och icke-joniserande strålning.
– Det finns en mängd rapporter som visar att strålningen inte har några hälsoeffekter. De rapporter som tyder på biologiska effekter av strålningen håller inte i vetenskapliga sammanhang, säger Lars Mjönes.
Statens Strålskyddsinstitut följer rekommendationer från den internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning, ICNIRP, en fristående organisation som går igenom vetenskapliga handlingar och annat som skrivs i ämnet.
– Inom ICNIRP finns världens främsta forskare. De avlägger regelbundet rapporter som vi tar del av, säger Lars Mjönes.

I exempelvis Schweiz och Italien är gränsvärdena för strålning från basstationer lägre än i Sverige. Lars Mjönes påpekar att man däremot inte har lägre gränsvärden när det gäller själva mobiltelefonerna i dessa länder, trots att mobiltelefonerna står för den största strålningsmängden.
– Det kan tyda på att de låga gränsvärdena mest är en politisk fråga. I staden Salzburg är gränsvärdena allra lägst, men mätningar har visat att man alls inte lever upp till de låga värdena. Så man kan undra vad de då har för betydelse.

Enligt Lars Mjönes har Sverige inte högre strålningsnivåer än andra länder. Och ju tätare det är mellan antenner och master, desto mindre strålar själva mobiltelefonen, säger Lars Mjönes. Strålningen från telefonen minskar drastiskt bara man kommer en liten bit bort. Risken för ”passiv strålning” liknande passiv rökning är därför liten, anser han.
– Det råder stor samstämmighet bland seriösa forskare om att strålningen från mobiltelefoner och basstationer är ofarlig. Enda förbehållet är att strålningen på sikt skulle kunna orsaka cancer. Vi har använt mobiltelefoner sedan mitten av 1990-talet och cancer kan ta mellan 10 till 30 år att utveckla beroende på cancerform, säger Lars Mjönes.
Det är numera känt att svaga elektromagnetiska fält, som strålning från en mobiltelefon, gör att blod-hjärnbarriären (den mekanism som skiljer blodet och hjärnans nervceller åt) inte fungerar. En forskargrupp i Lund rapporterade nyligen att strålning från mobiltelefoner dödar hjärnceller hos råttor.

Den studien granskas just nu av SSIs eget vetenskapliga råd.
– Studien är redan hårt kritiserad, säger Lars Mjönes. Man drog väldigt snabba slutsatser av resultaten, det är rent sensationsmakeri. Många människor blev oroade av att de gick ut med sina resultat.
Men i en artikel i Sydsvenska Dagbladet från april betonar forskarna själva att man är noga med att inte gå ut med forskningsresultat innan de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, eftersom man inte är ute efter att skapa sensationslarm.
Varken myndigheter eller telefonbolag har dock reagerat på forskningsresultaten, vilket förvånat forskarna.
– De här är världens största biologiska experiment, säger neurokirurgen Leif G Salford till Sydsvenska Dagbladet.
Åsa Hargeby asa@stockholmsfria.nu
http://www.stockholmsfria.nu/modules.php?name=Artikel&id=202

KL
# Posted: 2 Feb 2008 01:58
Reply 


När jag började klaga på strålningen och berätta att jag sover dåligt får hjärtklappning på nätterna osv, så säger man att jag ska genomgå "Psykiatrisk Undersökning" Dessutom försökte man få mig att käna mig som en dåre igenom att inte säga att man hört mig en gång när jag Till och med skrivit till Kommunen och berättat att jag mår dåligt av sändarna.
Man anstränger verkligen sig att göra sig kvitt de som säger till. Man ser det tydligt när man läser Hur människor behandlats av myndigheterna i den här frågan, helt fel. Nej ändra lagarna så ingen kommer i kläm eller översittare kan göra vad dom vill med folket. Det här handlar ju om regelrätt folkmord eftersom äldre och andra faktiskt tom dör av eloktromagnetiska fält och spänningrana från sändarna som orsakar hjärtflimmer och felaktig hjärtrytmen.

murdock490
Member
# Posted: 10 Apr 2008 04:32
Reply 


japp jag instämmer när man berättar det för bekanta så får man bara dumma svar som hur kan du veta att det kommer från mobilen då? eller är du säker de kan ju komma från vad som helst? tillslut blir man bara så trött så man skiter i alla och bara vill flytta ut till landet och de kommer jag göra direkt när jag har pengar till det.

dessutom så har min tjej depressioner och utmattningsymptom som hon tror är bipolär sjukdom kan så vara men kan även vara mikrovågor som sabbat hela hjärnsystemet
vad säger ni där ute skulle bipolära symptom kunna komma fråm emf?

kental
# Posted: 30 Aug 2008 13:15
Reply 


Ja nog kan man säga att det är skadligt, min tjej som kom från thailand fick sömnproblem direkt första veckan, sedan huvudvärk nästan kontinuerligt, samt klåda och utslag.

Detta är alergiska utslag enl läkaren. Mina besvär som sömnlöshet stress hjärtflimmer osv bryr man sig inte om alls, Jag skulle istället gå igenom en psykiatrisk undersökning........

Jag säger inte vad jag tycker om den sorters "Förståelse" för oss alergiker.
Inte vad jag anser om de ansvaraiga heller, det säger sig själv att de som skapar detta helvete för andra själva kommer att få betala för det.

Bara att studera definitionen på ordet etnocentrismen, men inte ens säpo bryr sig när jag nämnde saken för dom, så politikerna får skylla sig själva när dom är brända av sändarna, men dom har visst fått sanerat beträffande el osv gratis, och sedan tiger dom ihjäl resten med försiktighetsprincip prat.

Fra losers blir dom. Och även nedelektroniserade själva. Det är ju logiskt, då det inte görs ngt åt saken, strålningen ökar ju hela tiden och man stoppar strålningsfria zoner för de skadade.....Hur detta kommer att sluta är lätt räkna ut....

Febs sida tar upp tillräckligt med forskningsdata för att lyfta upp en galnings ögon, så allt kommer ju att ordna sig. Dom ansvariga sjunker ju också i elsmogsträsket......

Your reply
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link 

» Username  » Password 
You can post anonymously by entering a nickname with no password (if that nickname has not been taken by another member) or by leaving both fields empty. If you have an account you can also log in from this page without posting a message.
 

These forums are running on bulletin board software miniBB™ © 2001-2024