- Forums - Sign Up - Reply - Search - Statistics -
www.mast-victims.org forum / General discussion / Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv
Author Message
KH
# Posted: 6 Apr 2006 04:03
Reply 


Vågbrytaren
Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning

Till:
Granskningsnämnden för radio och tv
Box 244
136 23 Haninge
e-post: grn@grn.se

Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv
Torsdagen den 30.3. 2006 kl. 9.20 sändes programmet Ring P 1.
Programledare var Täppas Fogelberg.
I detta programinslag ringde en person vid namn Hanna in för att berätta om sin oro och omsorg om en svårt skadad elöverkänslig person.

Programledaren bemötte henne på ett mycket kränkande sätt. Han talade om att elöverkänsliga t.ex. söker sin livsmening i en diagnos, att de smiter undan sitt livsansvar genom att gömma sig i skogen, att samstämmigheten i deras reaktioner skulle bero på att de elöverkänsliga håller ihop och att de intalar varandra att de mår dåligt samt att vara elöverkänslig är likvärdigt med att tro på flygande tefat.

Att på detta sätt uttala sig om en svårt drabbad handikappgrupp är inte förenligt med god journalistisk sed. Täppas Fogelberg har även vid ett antal tidigare tillfällen yttrat sig så kränkande om denna handikappgrupp (nr 27 i HSO) att vi måste anse det som att nu en gräns är passerad.

I en journalists uppdrag ingår att skaffa sig kunskap om ett ämne innan han yttrar sig. Han har också skyldighet att betänka de möjliga konsekvenserna av sitt agerande.

Täppas Fogelbergs okunniga och förnedrande uttalanden om elöverkänsliga riskerar att leda till att elöverkänsliga ytterligare trakasseras och diskrimineras i vårt samhälle.

Genom att på detta sätt konsekvent förnedra och diskriminera en handikappgrupp har Täppas Fogelberg brutit mot det journalistiska ansvaret och bör därför fällas av Granskningsnämnden för detta programinslag.

Mats Pertoft
Ordförande föreningen Vågbrytaren
Foreningen Vågbrytaren,
Högbergsgatan 23,
251 33 Södertäje,
tel. 0590 – 510 25
http://www.vagbrytaren.org

Your reply
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link 

» Username  » Password 
You can post anonymously by entering a nickname with no password (if that nickname has not been taken by another member) or by leaving both fields empty. If you have an account you can also log in from this page without posting a message.
 

These forums are running on online community software miniBB™ © 2001-2022