«Latest  ‹Forward   News item: 208  Back›  Oldest» 

Sweden: MAST NYHETER: HVOR DU BOR!
Sweden Created: 20 Jul 2005
Turtle mätinsamlingssystem

Turtle-systemet är avsett för hemtagning av mätvärden från hushållskunder och arbetar med lågfrekvent kommunikation på elnätet med räckvidder på 10-tals mil. Signalerna passerar utan hinder flera transformatornivåer. Det gör att insamlingsenheterna blir få, täcker stora områden och kan placeras i fördelningsstationer högt upp i nätet. Från dessa nyttjas sedan befintlig kommunikation till kontoret.

Den lågfrekventa överföringen, tillsammans med en avancerad signalbehandling, har visat sig synnerligen tillförlitlig och stabil. Systemet, som är utvecklat i nära samarbete med användare i USA, blir därmed enkelt och kostnadseffektivt att driva, utan behov av specialister.

Turtle-systemets tre huvudsakliga beståndsdelar
1. Turtle-Sändare:
Turtle-Sändare sitter installerad på den befintliga elmätaren i hushållet.
Sändaren skickar kontinuerligt mätarställningen över elnätet som tas emot av en Turtle-Mottagare.

2. Turtle-Mottagare:
Turtle-Mottagare sitter installerad i en fördelningsstation.
Varje mottagare kan hantera upp till 2880 sändare. Från kontoret kan sedan mätvärden hämtas från mottagaren via befintliga telefonlinjer.

3. Turtle-Mjukvara:
Turtle-Mjukvara sköter om inhämtning och hantering av mätvärden. Inhämtade mätvärden lagras i en databas, där respektive hushålls elförbrukning registreras.
**********************************************''
EU vil ha lagförslag på teleoperatorer!

EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
Igår röstade medlemmarna i Europaparlamentets civilrättskommitté ner det lagförslag som bland annat Sverige står bakom, som kräver att Internet- och teleoperatörer ska lagra känslig samtalsinformation i upp till tre år för att underlätta kampen mot terrorism.

Med justitieminister Thomas Bodström i spetesen lade Sverige, Frankrike, Irland och Storbritannien fram ett EU-lagförslag som gick ut på att Internet- och teleoperatörer skulle tvingas att lagra känslig samtalsinformation om den trafik som går över det fasta och mobila telenätet samt över IP-telefoni och VoIP i upp till tre år. Men enligt Internet- och teleoperatörerna skulle lagförslaget ställa helt orimliga krav på dem eftersom informationsmängderna är helt enorma.
[kalle@maxicom.se]

Europaparlamentets civilrättskommitté ställer sig bakom Internet- och teleoperatörerna och röstade igår ner lagförslaget. I en rapport konstaterar den tyske Europaparlamentarikern Alexander Alvaro att förslaget rimmar illa med principen om ”förmodad oskyldighet” och att det inte finns något som pekar på att förslaget ens skulle ge de juridiska myndigheterna någon fördel i kampen mot terrorismen.

EU-parlamentets ställningstagande välkomnas av Europe Internet Service Provider Assoaciation EuroISPA. Organisationens generalsekreterare Richard Nash varnar för att förslaget i dess nuvarande form inte bara skulle påföra Internetoperatörerna enorma kostnader för själva lagringen. Det skulle också tvinga dem att förändra hela sin affärsverksamhet.

Enligt lagförslaget skulle operatörerna tvingas spara all käll-, routing-, destinations-, tid-, datum- och löptidsinformation, inklusive varifrån telekomklienten användes när samtealet gjordes, i minst tolv månader. Reglerna skulle gälla för fast telefoni, mobiltelefoni, SMS, IP-telefoni och VoIP.
Av Mats Lövgren (2005-05-27 10:09)
Source: Kalle Hellberg

«Latest  ‹Forward   News item: 208  Back›  Oldest»