«Latest  ‹Forward   News item: 210  Back›  Oldest» 

Lättare få uppgifter om mobilmaster
Sweden Created: 21 Jul 2005
(Swedish government decides to publish mobile mast positions online by start of 2006)

Det ska bli lättare att få fram uppgifter om var landets mobilbasstationer finns: Från årsskiftet kommer uppgifterna att finnas tillgängliga på internet.

Regeringen beslöt på torsdagen att Post- och telestyrelsen ska göra det möjligt för allmänheten att via PTS:s internetsajt få redan på var mobilbasstationerna är belägna.

De uppgifter som kommer att läggas ut på sajten är bland annat basstationernas positioner, vilken typ av system de använder, vem som är tillståndshavare, deras effekt och antennriktning.

Tidigare har dessa uppgifter varit tillgängliga om man hos PTS ansökt om registerutdrag för ett begränsat geografiskt område. Däremot har uppgifterna om var alla landets basstationer varit belägna hittills varit sekretessbelagda.

Mobilbasstationernas positioner har varit en het fråga. PTS ville nyligen släppa uppgifterna fria. Men Säpo protesterade och angav bland annat att en webpublicering av basstationernas positioner kunde leda till att "motståndare" får uppgifter om vilka stationer som ska slås ut för att lamslå mobiltelefonin i ett område.

Vänsterpartiets ledamöter i Stockholms stadshus bröt isen när de gjorde en egen kartläggning av basstationernas placering, som de sedan publicerade.

Ann-Marie Strömberg, ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm för vänsterpartiet, kallar torsdagens regeringsbeslut "en seger för offentlighetsprincipen".

- Folk har rätt att veta var basstationerna finns. Strålningsriskerna kring stationerna är uppenbara, även om forskarnas meningar om hur farliga de är går isär, säger Ann-Marie Strömberg.

Senast vid årsskiftet ska det bli möjligt för allmänheten att ta del av var landets mobilbasstationer är belägna.
Click here to view the source article.
Source: Dagens Nyheter, 2 jun 2005

«Latest  ‹Forward   News item: 210  Back›  Oldest»