«Latest  ‹Forward   News item: 2513  Back›  Oldest» 

Strålevernet har sviktet
Norway Created: 21 Nov 2007
Tirsdag skrev Dagbladet om den internasjonale forskergruppa BioInitiative, som mener grenseverdiene for hvor mye elektromagnetisk stråling som kan tillates må reduseres til en tusendel av hva som er tillatt i dag.

Elektromagnetisk stråling sendes blant annet ut fra alle enheter som kommuniserer trådløst, sånn som mobiltelefoner og alle enheter tilkoplet trådløse nettverk. Stortingsrepresentant Karita Bekkemellem (Ap) mener Statens strålevern har sviktet sine oppgaver når de ikke har informert om de potensielle farene ved slik stråling.

Advarer på nett
Statens strålevern har sviktet i sitt opplysningsarbeid. Dette har tydeligvis vært et tema som bransjen selv har håndtert uten at myndighetene har vært opptatt av å informere og gi råd til forbrukerne, sier Bekkemellem.
Hun tenker særlig på at strålevernet kunne informert mye bedre om farene ved trådløse nettverk.
På strålevernets hjemmesider kan du lese følgende:
«For å være på den sikre siden anbefales det likevel at det utvises en viss forsiktighet ved installasjon og bruk av trådløse nettverk. Det bør legges opp til god avstand mellom personer, sendere og antenner. Det er for eksempel anbefalt
å montere basestasjonen høyt oppe på veggen i rom der personer oppholder seg, alternativt i rom der det ikke er permanent opphold.»
Bekkemellem mener dette er altfor dårlig kommunisert.
Ikke føre var Fungerende seksjonssjef Lill Tove Nilsen sa i Dagbladet tirsdag at strålevernet har så mye kunnskap om virkninger av stråling at de har gått bort fra «føre var»-prinsippet.
Det er helt opplagt at det er så stor utvikling på dette feltet at en stor grad av ydmykhet overfor ny informasjon bør være på sin plass. Jeg tror de skal være litt forsiktige med å si at de har fasitsvarene. Når forskere kommer med ny kunnskap på feltet bør selvfølgelig Statens strålevern ta med seg den kunnskapen i sitt arbeid, sier Bekkemellem.
I går sendte hun et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete og be henne svare på hva som er status på området. Hun ber Navarsete vurdere mer forskning på området og ber om at det vurderes å gå ut med bedre informasjon.
Jeg har fått mange henvendelser om disse tingene, og med oppslaget i Dagbladet er det klart at det er helt nødvendig å rette strålesikkerhet på den politiske dagsorden, sier Bekkemellem.

Avviser fare
Det er mulig det ikke er godt nok informert, men jeg synes vi har skrevet ganske mye om dette jeg, sier avdelingsdirektør
Gunnar Saxebøl i Statens strålevern til Dagbladet. Han sier at de opererer innenfor det de kaller "akseptabel risiko" og at grenseverdiene i Norge er de samme som benyttes i nesten hele Europa og i USA.
Det er gjort mye forskning på dette, og samtlige anerkjente undersøkelser viser at det ikke er noen helserisiko, sier han.

FAKTA om Elektromagnetiske felt:
- Alle gjenstander som er koplet til en strømkilde omgis av et elektromagnetisk felt.
- Strømledninger og transformatorer danner lavfrekvente felt.
- Radiosendere (mobiltelefoner og enheter i trådløse nettverk) avgir høyfrekvente felt.
- Hjertet og hjernen styres av svake elektriske signaler og påvirkes av elektromagnetiske felt.

FAKTA om BioInitiative group:
- Internasjonal arbeidsgruppe av forskere og helsearbeidere som har laget en rapport om hvordan mennesker påvirkes av elektromagnetisk stråling.
- Deltakerne kommer bl.a. fra universitetene i Vien, Stockholm, Örebro, Umeå, Seattle, Albany og Columbia i New York.
Click here to view the source article.
Source: Dagbladet, Tore Bergsaker, 15 Nov 2007

«Latest  ‹Forward   News item: 2513  Back›  Oldest»