«Latest  ‹Forward   News item: 292  Back›  Oldest» 

Umts-rechtszaak kost Brits echtpaar 600.000 euro + Reacties
Belgium Created: 15 Sep 2005
Umts-rechtszaak kost echtpaar 600.000 euro

Een Brits echtpaar heeft een rechtszaak tegen de plaatsing van een umts-mast verloren. Zij moeten nu de kosten voor de procedure betalen.
De totale kosten bedragen 400.000 pond. Dat is omgerekend ongeveer 592.000 euro. "De rechtszaak heeft al ons spaargeld gekost.
Als de schadevergoeding wordt toegewezen zijn we financieel geruïneerd", aldus de 61-jarige Agnes Ingvarsdottir die samen met haar man
Erikur Petursson de mast weg wilde hebben.
Sinds de plaatsing van de mast door het bedrijf Hutchison in augustus 2003, hebben het echtpaar en hun zoon meerdere lichamelijke klachten.
De mast staat op een restaurant tegenover het huis van het echtpaar, zo meldt The Times.
De gezondheidsklachten waren onder andere hoofdpijn en misselijkheid.

Infecties
Ingvarsdottir: "We zijn altijd gezonde mensen geweest.
Sinds de mast er staat, heb ik last van diverse infecties en laten mijn tanden los.
Volgens de dokter is dit niet te genezen en zit er niets anders op dan te verhuizen."
Naast de lichamelijke klachten is ook de waarde van het huis aangetast.
Ze hebben het pand dit jaar verkocht voor 50.000 pond minder dan de taxatiewaarde in 2003.
Hun nieuwe huis staat in een beschermd natuurgebied.
10 reacties Door Jeroen Doorn

Donderdag 15 september

Reacties:
Alle reacties worden voor publicatie door de Webwereld-redactie beoordeeld en wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten.
Daarbij wordt de regel gehanteerd dat niet ter zaken doende bijdragen of bijdragen waarbij fatsoensnormen worden overschreden, niet zullen worden geaccepteerd.
Alle reacties zijn te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de inzender.
Umts-rechtszaak kost echtpaar 600.000 euro
donderdag, 15 september 2005, Een Brits echtpaar heeft een rechtszaak tegen de plaatsing van een umts-mast verloren.
Zij moeten nu de kosten voor de procedure betalen.

Door Jeroen Doorn
KnarFz @ donderdag 15 september 2005, 11:30
Jezus, dat is toch wel erg..! Of die mensen zitten de hele bende ontiechelijk te flessen of de rechtzaak is niet eerlijk verlopen!

Dit is toch niet reeel?
rudiebos @ donderdag 15 september 2005, 11:41
Als dit echtpaar moet betalen en later blijkt dat de effecten(Effecten is op het moment aangetoont, de schadelijkheid er van nog niet) van UMTS
toch schadelijk zijn wat dan?

Krijgen we dan weer netzoiets als met Asbest?

Het gebeuren rond UMTS vind ik maar raar, een medicijn word uit den treuren getest voor het op de merkt komt.
En UMTS word er doorgedrukt onder het mom van vooruitgang.
Blizzard @ donderdag 15 september 2005, 11:48
Waarmee maar eens te meer bevestigd wordt dat je als gewone burger niet moet denken dat je iets tegen de grote bedrijven kunt uitrichten...
LordFox @ donderdag 15 september 2005, 11:52
Inderdaad, niemand weet wat de schadelijke gevolgen van al die straling op lange(re) termijn is. En dat geldt net zo goed voor de gewone GSM en
draadloze netwerken, BlueTooth. WiMax etc.

Mocht blijken dat de gezondheid van de mensen er op vooruit gaat na de verhuizing, dan hebben ze geen geld meer om opnieuw een rechtszaak
aan te spannen. Dat zou meteen het failliet van de rechtspraak (en de westerse maatschappij!) aantonen - een maatschappij waarin geld belangrijker
is dan al het andere en mensen mèt geld beschikken over al dat leeft.

Albert @ donderdag 15 september 2005, 12:03
Het is zeer onwaarschijnlijk dat al deze effecten die deze mensen hebben ondervonden het directe gevolg zijn geweest van de hoogfrequente straling
van de UMTS. Sommige beschreven fysieke symptomen zijn zo acuut dat ze bij de diverse korte termijn onderzoeken naar hoogfrequente straling wel te
vinden zouden moeten zijn (bv gebitsprobleem?!). Wel heel goed mogelijk is dat er op een dergelijke korte termijn indirecte effecten zijn zoals bijvoorbeeld stress gerelateerde klachten veroorzaakt door de angst voor de straling.

Verder is het zo dat met name de effecten van hoogfrequente straling op een langere termijn moeilijk zijn in te schatten en dat daarover ook maar weinig onderzoek beschikbaar is.

bozama @ donderdag 15 september 2005, 12:10
Er is dus niets te beginnen tegen dit soort bedrijven, ze gooien er twintig juristen en dure onderzoeken tegenaan om de kosten bij verlies van de aanklager
op te drijven en ruineren zo de kleine man die zijn recht probeert te halen.

Het beste kun je nog planschade aanvragen als ze zo'n ding op je dak zetten, maak je nog de meeste kans om er iets uit te halen.
Als er over een jaartje over 20 toch blijkt dat die dingen schadelijk zijn, zeggen de telco's 'dass haben wir nicht gewust', let op mijn woorden!

Bob @ donderdag 15 september 2005, 12:19
als ze hun huis verkocht hebben en verhuist zijn zouden de klachten dus opgelost moeten zijn zou je denken.
Ik lees daar in dit artikel echter niets van terug.

AWACSone @ donderdag 15 september 2005, 12:30
Wie haalt het nou in z'n botte verstand om zo'n rechtszaak te starten? De belangen om zo'n mast zijn groter voor anderen dan de gezondheid van
een paar seniele bejaarden.
Ze hadden gewoon meteen pleite moeten gaan of er voor kiezen om een kooi van Farewell om de straling tegen te houden.
Duf Konijn @ donderdag 15 september 2005, 13:03
En het zijn niet eens de grote bedrijven die hier over gaan. De UMTS licenties zijn zoals hier in NL voor vele miljoenen euros verkocht aan de netwerken
en zijn door de overheid verplicht deze te plaatsen. Ik ben nog steeds van mening dat het geen effect heeft.. Niet op korte termijn dat is onderzocht..
Bij langdurige blootstelling weet niemand wat er gebeurt maar ach.. De wereld gaat toch al kapot.. of je nu opgeblazen word door een fijne moslimterrorist of langzaam wegkwijnt door een UMTS antenne.. het zal me wat..

phantom @ donderdag 15 september 2005, 13:05
@AWACSone:
Het is de kooi van Faraday....
Donderdag 15 september 2005, 11:24
Click here to view the source article.
Source: Frans van Velden. webwereld.nl

«Latest  ‹Forward   News item: 292  Back›  Oldest»