«Latest  ‹Forward   News item: 299  Back›  Oldest» 

Mobilsändarnas strålning oroar
Sweden Created: 22 Sep 2005
Mobilsändarnas strålning oroar

Göteborg: I centrala stan sitter hundratals mobilsändare på taken. Strålningen från dessa antenner oroar många.
- Först en till två meter framför en antenn kan man komma upp till gränsvärdena, säger Lars Mjönes på statens strålskyddsinstitut.
I Göteborgs kommun finns 157 mobilmaster. Dessa kräver bygglov och finns utsatta på en karta hos stadsbyggnadskontoret. Mindre sändare och basstationsantenner på hustaken är däremot svårare att räkna. Post- och Telestyrelsen, PTS, som sköter tillstånden, lämnar bara ut kartor över ett begränsat område. De söker då på ett område en kilometer runt den adress man uppger.
I en sökning en kilometer runt Stora teatern i centrala Göteborg visar det sig att där finns 113 sändare utplacerade.
Sitter tätast
- Det är det område i Göteborg där sändarna sitter tätast, säger Mats Övergaard på PTS.
Operatörerna själva vill inte lämna ut positionerna för alla sina sändare av konkurrensskäl. Dessutom hänvisar en av operatörerna till att man inte vill
lämna ut de bostadsrätter och hyresvärdar man har avtal med. Mobilsändare är alltså en kontroversiell fråga och på statens strålskyddsinstitut, SSI,
får man ofta samtal från människor som oroar sig för strålningen.
- Särskilt om det sitter sändare tvärs över gatan är det många som undrar om det finns risker. Sedan finns en oro bland vissa grupper som till exempel elöverkänsliga, säger Lars Mjönes, verksamhetsansvarig på SSI.
SSI gör egna mätningar och följer noga forskningen på området. Vid mätningar i lägenheter har det visat sig att strålningen ofta legat så lågt som en tusendel av gränsvärdet. Vare sig man är elöverkänslig eller inte anser SSI att strålningen är riskfri.
- Hittills finns ingen anledning att misstänka några skadliga hälsoeffekter för någon. Sändarna har en låg utsändningseffekt och strålningen avtar dessutom kraftigt med avståndet, säger Lars Mjönes.
Gränsvärdet på högsta tillåtna strålning från en basstation eller mobilantenn har tagits fram utifrån den lägsta strålningsnivån där forskningen funnit skaliga hälsoeffekter. Gränsvärdet är sedan satt femtio gånger lägre.
- Vi har svårt att förstå oron för strålning från sändarna, den är så låg. Det är bättre att fokusera på strålningen från mobiltelefonerna som ofta är tusentals gånger högre, säger Lars Mjönes.
Vissa kunskapsluckor
Även om SSI inte anser att det finns säkerställda hälsorisker med strålning från mobiltelefoner ser man vissa kunskapsluckor. Bland annat har en studie visat på ett samband mellan cancer i hörselnerven och långvarig användning av mobiltelefon. Tills man vet säkert tillämpar man försiktighetsprincipen i
sina råd.
- Man ska inte ringa när det är dålig mottagning eftersom telefonen då måste sända med högre effekt. Sedan ska man välja en telefon med lågt SAR-värde, använda handsfree och undvika att hålla hela handen över telefonen när man ringer, säger Lars Mjönes.
För att klarlägga skadliga effekter av mobilanvändning pågår just nu en stor internationell studie. Forskare från 13 länder, varav Sverige är ett, jobbar
med studien.
Karolina Vikingsson
031-62 40 00 karolina.vikingsson@gp.se
Click here to view the source article.
Source: karolina.vikingsson@gp.se

«Latest  ‹Forward   News item: 299  Back›  Oldest»