«Latest  ‹Forward   News item: 320  Back›  Oldest» 

EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
Sweden Created: 6 Oct 2005
EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
(2005-05-27 10:09) Igår röstade medlemmarna i Europaparlamentets civilrättskommitté ner det lagförslag som bland annat Sverige står bakom, som kräver att Internet- och teleoperatörer ska lagra känslig samtalsinformation i upp till tre år för att underlätta kampen mot terrorism.

Med justitieminister Thomas Bodström i spetesen lade Sverige, Frankrike, Irland och Storbritannien fram ett EU-lagförslag som gick ut på att Internet- och teleoperatörer skulle tvingas att lagra känslig samtalsinformation om den trafik som går över det fasta och mobila telenätet samt över IP-telefoni och VoIP i
upp
till tre år. Men enligt Internet- och teleoperatörerna skulle lagförslaget ställa helt orimliga krav på dem eftersom informationsmängderna är helt enorma.

Europaparlamentets civilrättskommitté ställer sig bakom Internet- och teleoperatörerna och röstade igår ner lagförslaget. I en rapport konstaterar den tyske Europaparlamentarikern Alexander Alvaro att förslaget rimmar illa med principen om ”förmodad oskyldighet” och att det inte finns något som pekar på att
förslaget ens skulle ge de juridiska myndigheterna någon fördel i kampen mot terrorismen.

EU-parlamentets ställningstagande välkomnas av Europe Internet Service Provider Assoaciation EuroISPA. Organisationens generalsekreterare Richard Nash varnar för att förslaget i dess nuvarande form inte bara skulle påföra Internetoperatörerna enorma kostnader för själva lagringen. Det skulle också tvinga dem
att förändra hela sin affärsverksamhet.

Enligt lagförslaget skulle operatörerna tvingas spara all käll-, routing-, destinations-, tid-, datum- och löptidsinformation, inklusive varifrån telekomklienten
användes när samtealet gjordes, i minst tolv månader. Reglerna skulle gälla för fast telefoni, mobiltelefoni, SMS, IP-telefoni och VoIP.
Source: Av Mats Lövgren

«Latest  ‹Forward   News item: 320  Back›  Oldest»