«Latest  ‹Forward   News item: 321  Back›  Oldest» 

Elkänslighet kan bero på obalans i nervsystemet
Sweden Created: 6 Oct 2005
Elkänslighet kan bero på obalans i nervsystemet

En obalans i det autonoma nervsystemet kan orsaka elkänslighet. Forskare vid Arbetslivsinstitutet har utsatt elkänsliga för flimrande ljus, ljudpulser,
olika mentala tester och fysisk belastning.

Sammantaget reagerar elkänsliga starkare än andra på yttre faktorer vilket tyder på att deras autonoma nervsystem är mer känsligt, skriver institutets populärvetenskapliga magasin Elektromagnetiska fält i arbetslivet.
Det autonoma nervsystemet är kopplat till bland annat hjärtats slag, blodtryck, kroppstemperatur och mag- och tarmfunktioner.
- Tidigare studier som vi och andra grupper genomfört indikerar att den del av nervsystemet som vi kallar det autonoma skiljer sig från den hos besvärsfria personer, säger Arbetslivsinstitutets forskare Monica Sandström i magasinet.
- När vi följde elkänsligas hjärtrytm under ett dygn kunde vi visa på en obalans i autonoma nervsystemet, säger Sandström.

expressen.se@expressen.se
Av EXPRESSEN.SE /TT
Publicerad: 2005-05-31 15:12

Source: Av EXPRESSEN.SE /TT

«Latest  ‹Forward   News item: 321  Back›  Oldest»