«Latest  ‹Forward   News item: 4843  Back›  Oldest» 

Känslig för el?
Sweden Created: 18 Jul 2010
Lyssna gärna på detta radioprogram, "Känslig för el?", från 29/6 2010:
"Det finns människor som upplever att de blir sjuka av mobiltelefoner och elektromagnetiska fält. För att komma ifrån obehaget flyr en del av dem bort från tätorterna. Ut på landet. Detta hände Febe. Hon började få värk och yrsel bland datorer och mobiltelefoner på det arkitektkontor hon just börjat arbeta på, efter sin arkitektexamen.
Hon såg ingen annan utväg än att lämna jobbet, och samhället.
Nu lånar hon ett ensligt torp i Upplandsskogarna. Reportage av Anton Karis. Därefter samtal med Ulrika Björkstén, vetenskapsjournalist."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3815853

********************************
Jag har själv skickat reportern, Anton Karis, denna kommentar idag:
Bäste Anton Karis!
Stort tack för ett mycket intressant program! Jag blev dock förvånad över att inte någon av de medverkande vet att detta är en funktionsnedsättning,
alltså juridiskt inte klassas som en sjukdom, och att "boten" är tillgänglighetsanpassning. Febe har alltså rätt till ekonomiskt stöd (=handikappstöd, inte sjukpenning) för att kunna få ett "jämlikt liv i ett samhälle baserat på jämlikhet". Att tvingas leva som hon gör nu är en ren skandal samt ett allvarligt brott mot FNs "Konvention rörande de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning" från 2007. Några vetenskapliga bevis eller fysiologiska förklaringar krävs inte, en funktionsnedsättning är personlig och individuell och "godkännes" bara av den drabbade själv. Allt detta skall självklart
läkare samt Försäkringskassan veta. Även vetenskapsjournalist Ulrika Björkstén, som tidigare har fått denna information av mig, ska känna till detta.

Jag bifogar två arbeten som bättre förklarar sakernas tillstånd. Notera att Febe bl.a. har ett eget handikappförbund, Elöverkänsligas Riksförbund, som är medlemmar av HSO, Handikappförbundens SamarbetsOrgan (numera: Handikappförbunden). Jag är mycket tacksam om Du kan se till att Febe får läsa dessa arbeten.

[Om man/Febe upplever bristande tillgänglighet, kränkande särbehandling och/eller diskriminering så har DO, Katri Linna, uppmanat till att man
ska anmäla till just DO (alt. Handisam).]

*******

På samma vis finns det i dag en oerhört stor mängd vetenskapliga studier som klart visar allvarliga hälsoeffekter av olika typer av strålning långt
under de (av industrin) rekommenderade exponeringsnivåerna. Jag bifogar ett sådant arbete som handlar om effekter på immunförsvaret.
Se även de ca. 2.000 referenserna som sammanfattats i den 600 sidor långa The Bioinitiative Report, http://www.bioinitiative.org, de sjunger
definitivt inte teknikens lov.

********************************
Attachments:
Electrohypersensitivity State-of-the-Art of a Functional Impairment
Disturbance of the immune system by electromagnetic fields
Aspects of Studies on the Functional Impairment Electrohypersensitivity

Mvh
vännen Olle

(Olle Johansson, assoc. prof.
The Experimental Dermatology Unit
Department of Neuroscience
Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden
&
Professor
The Royal Institute of Technology
100 44 Stockholm
Sweden)
Click here to view the source article.
Source: Agnes Ingvarsdottir

«Latest  ‹Forward   News item: 4843  Back›  Oldest»