«Latest  ‹Forward   News item: 6238  Back›  Oldest» 

Mayor meets with Swedish expert on health effects of electromagnetic pollution, Olle Johansson
Spain Created: 27 Nov 2013
Translation from Catalan: The mayor, Juan Mora, received this morning at City Hall Dr Olle Johansson, associate professor and director of the Experimental Dermatology Unit at the Karolinska Institute (Stockholm, Sweden) and an expert on effects of electromagnetic fields on health of people.

Olle Johansson participated last weekend in a Technical Conference on Environment and Health held in Barcelona. The session was organized by APQUIRA (Association of People Affected by Chemical and Radiation Environmental), with the collaboration of Environmental Oikos. Responsible for these two organizations also attended this morning's meeting with the mayor.

The current increase of electromagnetic radiation in the cities, triggered by wireless communications, mobile and wireless, have led to studies on the possible effects on human health. According to the Swedish expert, studies show that electromagnetic waves have effects on the cells that make up living things, beyond the thermal effects foreseen by current regulations. For this reason, he believes that the levels permitted by current regulations should be reduced.

Mataró City Council has undertaken several initiatives in recent years to increase control over the sources of generation of electromagnetic fields. Launched a pioneering ordinance to regulate the installation and operation of facilities and radio in January, with the transfer of new equipment by the Government, extended network control radiation antennas Mobile and other electromagnetic fields.

Within this network, the City has two laptops with which measurements can be classified as sensitive sites (centers for the elderly, primary care centers, schools, public places, etc..) And demand for private homes to neighbors.
------------------------

Original text in Catalan:
L’alcalde, Joan Mora, ha rebut aquest matí a l’Ajuntament el doctor Olle Johansson, professor associat i director de la Unitat de Dermatologia Experimental a l’Institut Karolinska (Estocolm, Suècia) i expert en afectacions dels camps electromagnètics a la salut de les persones.

Olle Johansson va participar el passat cap de setmana en una Jornada Tècnica sobre Medi Ambient i Salut celebrada a Barcelona. La sessió estava organitzada per APQUIRA (Associació d’Afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals), amb la col·laboració d’Oikos Ambiental. Responsables d’aquestes dues entitats també han assistit aquest matí a la trobada amb l’alcalde.

L’increment actual de la radiació electromagnètica en les ciutats, provocat per les comunicacions sense cables, telefonia mòbil i wifi, han portat a la realització d’estudis sobre les possibles afectacions a la salut de les persones. Segons l’expert suec, els estudis demostren que les ones electromagnètiques tenen efectes sobre les cèl·lules que formen els esser vius, més enllà dels efectes tèrmics previstos per la normativa actual. Per aquest motiu, considera que els nivells permesos per la normativa vigent s’haurien de reduir.

L’Ajuntament de Mataró ha dut a terme en els darrers anys diferents iniciatives per augmentar el control sobre les fonts de generació de camps electromagnètics. Va posar en marxa una ordenança pionera per regular la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i el passat gener, amb la cessió de nous aparells per part de la Generalitat, va ampliar la xarxa de control de radiacions de les antenes de telefonia i altres camps electromagnètics.

Dins d’aquesta xarxa, l’Ajuntament disposa de dos equips portàtils amb els quals es poden fer mesures a llocs catalogats com a sensibles (casals d’avis, centres d’atenció primària, centres educatius, places públiques, etc.) i també a domicilis particulars a demanda dels veïns.
Click here to view the source article.
Source: Ajuntament de Mataró, 25 Nov 2013

«Latest  ‹Forward   News item: 6238  Back›  Oldest»