«Latest  ‹Forward   News item: 7395  Back›  Oldest» 

Kamp mot 25 meter telemast i Djursholm 'Handlar om strålningsrisken'
Sweden Created: 17 Aug 2017
Ett flertal Danderydsbor kan komma att bli grannar med en 25 meter hög telemast som Telia vill uppföra på Danderydsvägen. Vi skulle inte bo kvar här då, säger en av de närboende.

Telebolaget Telia vill anlägga en 25 meter hög telemast i anslutning till Danderydsvägen. Mark som idag klassas som parkmark.

Richard Grassman bor med sin familj cirka 15 meter från platsen där Telia vill uppföra masten. Han, liksom flera andra som bor i området, motsätter sig planerna.

Skulle det bli så att allt går emot oss och att Telia får igenom det här så är jag ganska övertygad om att vi inte skulle bo kvar här, säger han.

Grannen Björn Fransen menar att de är villiga att fortsätta driva ärendet långt om byggnadsnämnden skulle acceptera Telias ansökan.

Det skulle innebära en så påtaglig inverkan, därför är vi villiga att driva ärendet. Det känns lite som att det är David mot Goliat och det är tveksamt om man skulle bo kvar här, säger han.
Inte första omgången

Men det här är inte första vändan i mastfrågan. Redan i slutet av 2015 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd in en bygglovsansökan från Telia. I april 2016 beslutade dock byggnadsnämnden att avslå ansökan, dels på grund av att marken är parkmark, dels för att Telia inte redovisat andra möjliga placeringar.

Våra gemensamma ansträngningar hade burit frukt, så det kändes som att bygglovet föll på sin egen orimlighet och vi tänkte att det hela var mer eller mindre avhandlat, säger Richard Grassman.

Men Telia överklagade beslutet till länsstyrelsen som hänvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden. Länsstyrelsen menar att nämnden inte haft fog att avslå ärendet på grund av att Telia inte visat på andra placeringar. Nu har berörda grannar tid att yttra sig till den 22 augusti innan byggnadsnämnden ska ta ett nytt beslut.

Dels handlar det om strålningsrisken. Där kan man se att det finns en korrelation mellan barncancer och strålning, men där står ord mot ord och forskare mot forskare, säger Björn Fransen och tillägger:

Vägen här är frekventerad av många skolbarn, många bilar åker här och om det fastnar is som blåser ned så kan det bli väldigt olyckligt. Och skulle den välta så skulle den slå rakt in på vår tomt.

I sin överklagan menar Telia att bygglovet bör accepteras trots att det är en avvikelse från detaljplanen, något de menar har godtagits på andra platser. Vidare menar företaget att en placering av masten vid industriområdet på Rinkebyvägen inte skulle ge samma önskade effekt.

Danderyds Nyheter har sökt företrädare från Telia gällande deras överklagan i Danderyd utan att lyckas.

Kommunens sammanfattning av grannarnas synpunkter:

Placeringen strider mot detaljplanen. Avvikelsen kan inte betraktas som liten.

Platsen är mycket olämplig med hänsyn till närheten till villabebyggelsen.

Den höga masten ligger inom kulturhistoriskt landskap och förfular och förvanskar området

Oro för strålning från anläggningen

Det finns lämpligare möjliga placeringar

Marken nordväst om korsningen Danderydsvägen/Rinkebyvägen är ett alternativ då där redan finns ledningsstolpar, komersiell och industriell verksamhet.
Click here to view the source article.
Source: Danderyds Nyheter, Kevin Wedin, 16 Aug 2017

«Latest  ‹Forward   News item: 7395  Back›  Oldest»