News for Sweden

«First  ‹Previous   Page 2 of 27   Next›  Last» 

Kamp mot 25 meter telemast i Djursholm – 'Handlar om strålningsrisken'
Sweden Created: 17 Aug 2017
Ett flertal Danderydsbor kan komma att bli grannar med en 25 meter hög telemast som Telia vill uppföra på Danderydsvägen. – Vi skulle inte bo kvar här då, säger en av de närboende.

Telebolaget Telia vill anlägga en 25 meter hög telemast i anslutning till Danderydsvägen. Mark som idag klassas som parkmark.

Richard Grassman bor med sin familj cirka 15 meter från platsen där Telia vill uppföra masten. Han, liksom flera andra som bor i området, motsätter sig planerna.

– Skulle det bli så att allt går emot oss och att Telia får igenom det här så är jag ganska övertygad om att vi inte skulle bo kvar här, säger han.

Grannen Björn Fransen menar att de är villiga att fortsätta driva ärendet långt om byggnadsnämnden skulle acceptera Telias ansökan.

– Det skulle innebära en så påtaglig inverkan, därför är vi villiga att driva ärendet. Det känns lite som att det är David mot Goliat och det är tveksamt om man skulle bo kvar här, säger han.
Inte första omgången

Men det här är inte första vändan i mastfrågan. Redan i slutet av 2015 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd in en bygglovsansökan från Telia. I april 2016 beslutade dock byggnadsnämnden att avslå ansökan, dels på grund av att marken är parkmark, dels för att Telia inte redovisat andra möjliga placeringar.

– Våra gemensamma ansträngningar hade burit frukt, så det kändes som att bygglovet föll på sin egen orimlighet och vi tänkte att det hela var mer eller mindre avhandlat, säger Richard Grassman.

Men Telia överklagade beslutet till länsstyrelsen som hänvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden. Länsstyrelsen menar att nämnden inte haft fog att avslå ärendet på grund av att Telia inte visat på andra placeringar. Nu har berörda grannar tid att yttra sig till den 22 augusti innan byggnadsnämnden ska ta ett nytt beslut.

– Dels handlar det om strålningsrisken. Där kan man se att det finns en korrelation mellan barncancer och strålning, men där står ord mot ord och forskare mot forskare, säger Björn Fransen och tillägger:

– Vägen här är frekventerad av många skolbarn, många bilar åker här och om det fastnar is som blåser ned så kan det bli väldigt olyckligt. Och skulle den välta så skulle den slå rakt in på vår tomt.

I sin överklagan menar Telia att bygglovet bör accepteras trots att det är en avvikelse från detaljplanen, något de menar har godtagits på andra platser. Vidare menar företaget att en placering av masten vid industriområdet på Rinkebyvägen inte skulle ge samma önskade effekt.

Danderyds Nyheter har sökt företrädare från Telia gällande deras överklagan i Danderyd utan att lyckas.

Kommunens sammanfattning av grannarnas synpunkter:

Placeringen strider mot detaljplanen. Avvikelsen kan inte betraktas som liten.

Platsen är mycket olämplig med hänsyn till närheten till villabebyggelsen.

Den höga masten ligger inom kulturhistoriskt landskap och förfular och förvanskar området

Oro för strålning från anläggningen

Det finns lämpligare möjliga placeringar

Marken nordväst om korsningen Danderydsvägen/Rinkebyvägen är ett alternativ då där redan finns ledningsstolpar, komersiell och industriell verksamhet.
Click here to view the source article.
Source: Danderyds Nyheter, Kevin Wedin, 16 Aug 2017

Bacteria, mobile phones & WiFi – a deadly combination?
Sweden Created: 1 Jun 2017
Bacteria exposed to mobile phone and WiFi radiation turned resistant to antibiotics, science demonstrates. The implications of this are chilling and may easily explain the on-going huge and highly frightening development into more and more antibiotics-resistant microorganisms around the world. That claims Olle Johansson, associate professor at the Karolinska Institute, Department of Neuroscience, and head of The Experimental Dermatology Unit.

Monday, May 22, 2017, Metro Stockholm reported that the Ministers of Health from the so-called G20 countries, including Australia, France, India, Italy, Japan, Canada, China, Russia, Saudi-Arabia, Great Britain, South Africa, Turkey, Germany and the USA, have decided to cooperate to counter the ever-increasing and alarming world-wide resistance of bacteria to antibiotics. Only within the EU there are yearly more than 25,000 deaths due to antibiotic-resistant bacteria.

Among the measures presented are national action plans to be in force at the end of 2018. Furthermore, the G20 countries are striving to only allow antibiotics to be purchased via formal medical prescriptions, as well as working towards supplying these medicines at lower and more reasonable prizes in poor countries.

Surprisingly enough, nothing is – however – mentioned about the very recent results of Taheri et al (2017; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122) who has demonstrated that the exposure to 900 MHz GSM mobile phone radiation and 2.4 GHz radio frequency radiation emitted from common Wi-Fi routers made Listeria monocytogenes and Escherichia coli resistant to different antibiotics. These findings naturally have direct implications for the management of serious infectious diseases. With the on-going huge and highly frightening development into more and more antibiotics-resistant microorganisms around the world, this adaptive phenomenon and its potential threats to human health, according to my view, definitely and rapidly should be further investigated in controlled replication experiments, rather than spend money and time on national action plans or commercially lowering the prizes!

With all the new data from different investigations appearing, some days with several publications being released in parallel, maybe I was not wrong when I used my common sense and called for safety measures already back in the early 1980ies; maybe it was morally-ethically 100% right to sound the alarm, thus to warn everyone that we are under attack of an invisible invader using colossal exposure levels to conquer our cells and tissues, and change their sensitivity to pharmaceutical treatment?

From a public health point-of-view, the proof in the form of thousands of peer review-based scientific publications is overwhelming – now society must act! To instead disengage academic scientists, with great know-how and a firm scientific curiosity, from their workplaces due to “lack of money” will not sound well in the future. Not at all.

Olle Johansson
Click here to view the source article.
Source: Nya Dagbladet, Prof. Olle Johansson, 31 May 2017

Effects of Mobile Phones on Children’s and Adolescents’ Health: A Commentary
Sweden Created: 16 May 2017
Abstract: The use of digital technology has grown rapidly during the last couple of decades - During use, mobile phones and cordless phones emit radiofrequency (RF) radiation. No previous generation has been exposed during childhood and adolescence to this kind of radiation. The brain is the main target organ for RF emissions from the handheld wireless phone. An evaluation of the scientific evidence on the brain tumor risk was made in May 2011 by the International Agency for Research on Cancer at World Health Organization. The scientific panel reached the conclusion that RF radiation from devices that emit nonionizing RF radiation in the frequency range 30 kHz–300 GHz is a Group 2B, that is, a “possible” human carcinogen. With respect to health implications of digital (wireless) technologies, it is of importance that neurological diseases, physiological addiction, cognition, sleep, and behavioral problems are considered in addition to cancer. Well-being needs to be carefully evaluated as an effect of changed behavior in children and adolescents through their interactions with modern digital technologies.

Discussion

In spite of the IARC evaluation little has happened to reduce exposure to RF fields in most countries. The exposure guideline used by many agencies was established in 1998 by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and was based on thermal (heating) effects from RF radiation neglecting non-thermal biological effects. It was updated in 2009 and still gives the guideline 2 to 10 W/m2 for RF radiation depending on frequency.

In contrast to ICNIRP the BioInitiative Report from 2007, updated in 2012, based the evaluation also on non-thermal health effects from RF radiation. The scientific benchmark for possible health risks was defined to be 30 to 60 µW/m2. Thus, using the significantly higher guideline by ICNIRP gives a ‘green card’ to roll out the digital technology thereby not considering non-thermal health effects from RF radiation. Numerous health hazards are disregarded such as cancer, neurological diseases, psychological addiction, cognition, sleep and behavioral problems.

For obvious reasons the extent and severity of long-term health effects among children and adolescents using this technology are not know. However, there are already numerous peer-reviewed studies showing health hazards from wireless devices. Urgent action using the precautionary principle is needed.
Click here to view the source article.
Source: Prof. Lennart Hardell, 16 May 2017

More results from Interphone confirm glioma risk associated with use of mobile phones
Sweden Created: 21 Dec 2016
The Interphone study on use of mobile phones and brain tumour risk included 13 countries during the study period 2000 – 2004. The major results were published after a delay of 6 years in 2010. In the last decile of cumulative exposure > 1,640 h a statistically significant increased risk for glioma was found, OR = 1.40, 95 % CI =1.03-1.89. In the other categories of cumulative use a decreased risk was found. Bias and confounding were discussed as potential reasons for that. Analysing only subjects with regular use of a mobile phone yielded OR = 1.82, 95 % CI = 1.15-2.89 in the group with highest cumulative use.

There was an age difference between cases and controls in the Interphone study and furthermore cases and the matched controls were interviewed at different time periods, controls usually later than cases. This is problematic for mobile phone use with rapid penetration of the use in the population. In a recently published alternative analysis, cases and controls nearest in age and time for interview were included. The association between mobile phone use and glioma was strengthened thereby. Thus, among regular users in the 10th decile (> 1,640 h) cumulative use gave OR = 2.82, 95 % CI = 1.09-7.32. The authors concluded that there was ‘stronger positive association among long-term users and those in the highest categories of cumulative call time and number of calls.’.

Since the IARC evaluation in 2011 on exposure to radiofrequency radiation form mobile phones, and other devices that emit such radiation, and brain tumour risk additional research has strengthened the association. It is by now time to re-evaluate the scientific evidence on the cancer risk from radiofrequency radiation.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell, 19 Dec 2016

Has the WHO EMF Project been hijacked by ICNIRP?
Sweden Created: 29 Nov 2016
Recently the following appeal has been posted at http://olgasheean.com/who-emf/:
“Make your voice count
Sign this VOTE of NO CONFIDENCE in WHO’s EMF Project.

We, the undersigned, being aware of and/or harmed by the adverse biological effects of EMFs, hereby declare our VOTE OF NO CONFIDENCE for WHO and its EMF Project, headed by industry-biased Emilie van Deventer—an electrical engineer (with no medical or health credentials), who has publicized her support for the wireless telecommunications industry and has a major conflict of interest, given her industry-funded research aimed at promoting and advancing wireless communication technology.

We demand that:

1. Emilie van Deventer be immediately replaced by a qualified independent professional who has the appropriate medical credentials and a medically informed understanding of and respect for the millions of individuals experiencing microwave sickness/electromagnetic sensitivity, and who will act on the body of science that confirms the adverse biological effects of electromagnetic fields (EMFs).

2. WHO and its EMF Project take immediate action to acknowledge, and make science-based decisions regarding, the proven harm caused by EMFs, without any bias or regard for commercial or industry interests, and with full disclosure to the public. With a mandate of preserving the health of the global population and, via its EMF Project, of ‘investigating the detrimental health effects from exposure of people to non-ionizing radiation’, WHO must ensure its complete freedom from industry bias and corruption.”

*SNIP* Read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell, 28 Nov 2016

Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station and some medical aspects on public exposure to RF fields
Sweden Created: 15 Nov 2016
Almost all of the total measured levels were above the precautionary target level of 3-6 µW/m2 as proposed by the BioInitiative Working Group in 2012 - That target level was one-tenth of the scientific benchmark providing a safety margin either for children, or chronic exposure conditions.

Abstract:
The Stockholm Central Railway Station in Sweden was investigated for public radiofrequency (RF) radiation exposure.

The exposimeter EME Spy 200 was used to collect the RF exposure data across the railway station. The exposimeter covers 20 different radiofrequency bands from 88 to 5,850 MHz. In total 1,669 data points were recorded.

The median value for total exposure was 921 µW/m2 (or 0.092 µW/cm2; 1 µW/m2=0.0001 µW/cm2) with some outliers over 95,544 µW/m2 (6 V/m, upper detection limit).

The mean total RF radiation level varied between 2,817 to 4,891 µW/m2 for each walking round. High mean measurements were obtained for GSM + UMTS 900 downlink varying between 1,165 and 2,075 µW/m2. High levels were also obtained for UMTS 2100 downlink; 442 to 1,632 µW/m2.

Also LTE 800 downlink, GSM 1800 downlink, and LTE 2600 downlink were in the higher range of measurements. Hot spots were identified, for example close to a wall mounted base station yielding over 95,544 µW/m2 and thus exceeding the exposimeter's detection limit.

Almost all of the total measured levels were above the precautionary target level of 3-6 µW/m2 as proposed by the BioInitiative Working Group in 2012. That target level was one-tenth of the scientific benchmark providing a safety margin either for children, or chronic exposure conditions.

We compare the levels of RF radiation exposures identified in the present study to published scientific results reporting adverse biological effects and health harm at levels equivalent to, or below those measured in this Stockholm Central Railway Station project. It should be noted that these RF radiation levels give transient exposure, since people are generally passing through the areas tested, except for subsets of people who are there for hours each day of work.
Click here to view the source article.
Source: International Journal of Oncology, Lennart Hardell / Tarmo Koppel / Michael Carlberg / Mikko Ahonen/ Lena Hedendahl, 01 Oct 2016

Olle Johanssons presentation at 2016 Environmental Sensitivities Symposium
Sweden Created: 12 Nov 2016
Listen to the 8 minute presentation here: https://youtu.be/n4YMkIw-BGk
Click here to view the source article.
Source: ESS, Lucinda Curran / Olle Johansson, 02 Oct 2016

New results from Interphone confirm glioma risk associated with use of mobile phones
Sweden Created: 9 Nov 2016
The Interphone study included 13 countries during the study period 2000 – 2004; The major results were published after a delay of 6 years in 2010; In a new publication 12 years after the study period, the intracranial distribution of glioma in relation to radiofrequency (RF) radiation from mobile phones was analyzed. Tumour localization for 792 regular mobile phone users was analyzed in relation to distance from preferred ear for mobile phone use.

In Table 2 five categories for the distance were used with > 115.01 mm as the reference category (α = 1.0). An association with distance from preferred side of mobile phone use to center of tumour was found; the closer the distance the higher the risk. The highest risk was found in the group with the closest distance (0-55 mm) yielding α = 2.37, 95 % Confidence Interval (CI) = 1.56-4.56.

The same association was seen if distance was based on point with highest Specific Absorption Rate (SAR) instead of preferred ear and if using a model assuming that the preferred side of phone use was not exclusively used (“mixing proportion”). The latter model generated higher risk estimates than the other two but with wider confidence intervals.

In Table 3 tumour size, duration of phone use, cumulative phone use, cumulative number of calls were analyzed. Although not statistically significant, higher risks with decreasing distance were found in the upper levels of these dichotomized covariates.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27810856

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Prof. Lennart Hardell, 08 Nov 2016

Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data
Sweden Created: 14 Jul 2016
Abstract - Background: Radiofrequency radiation in the frequency range 30 kHz–300 GHz was evaluated to be Group 2B, i.e. ‘possibly’ carcinogenic to humans, by the International Agency for Research on Cancer (IARC) at WHO in May 2011. Among the evaluated devices were mobile and cordless phones, since they emit radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). In addition to the brain, another organ, the thyroid gland, also receives high exposure. The incidence of thyroid cancer is increasing in many countries, especially the papillary type that is the most radiosensitive type.

Methods
We used the Swedish Cancer Register to study the incidence of thyroid cancer during 1970–2013 using joinpoint regression analysis.

Results
In women, the incidence increased statistically significantly during the whole study period; average annual percentage change (AAPC) +1.19 % (95 % confidence interval (CI) +0.56, +1.83 %). Two joinpoints were detected, 1979 and 2001, with a high increase of the incidence during the last period 2001–2013 with an annual percentage change (APC) of +5.34 % (95 % CI +3.93, +6.77 %). AAPC for all men during 1970–2013 was +0.77 % (95 % CI −0.03, +1.58 %). One joinpoint was detected in 2005 with a statistically significant increase in incidence during 2005–2013; APC +7.56 % (95 % CI +3.34, +11.96 %). Based on NORDCAN data, there was a statistically significant increase in the incidence of thyroid cancer in the Nordic countries during the same time period. In both women and men a joinpoint was detected in 2006. The incidence increased during 2006–2013 in women; APC +6.16 % (95 % CI +3.94, +8.42 %) and in men; APC +6.84 % (95 % CI +3.69, +10.08 %), thus showing similar results as the Swedish Cancer Register. Analyses based on data from the Cancer Register showed that the increasing trend in Sweden was mainly caused by thyroid cancer of the papillary type.

Conclusions
We postulate that the whole increase cannot be attributed to better diagnostic procedures. Increasing exposure to ionizing radiation, e.g. medical computed tomography (CT) scans, and to RF-EMF (non-ionizing radiation) should be further studied. The design of our study does not permit conclusions regarding causality.
Click here to view the source article.
Source: BMC Cancer, Michael Carlberg / Lena Hedendahl / Mikko Ahonen / Tarmo Koppel / Lennart Hardell, 07 Jul 2016

BioInitiative on NTP study: Cell Phone Radiation Study Confirms Cancer Risk
Sweden Created: 5 Jun 2016
The National Toxicology Program under the National Institutes of Health has completed the largest-ever animal study on cell phone radiation and cancer. The results confirm that cell phone radiation exposure levels within the currently allowable safety limits are the "likely cause" of brain and heart cancers in these animals, according to Dr. John Bucher, Associate Director of the NTP. One in twelve (12) male rats developed either malignant cancer (brain and rare heart tumors) or pre-cancerous lesions that can lead to cancer. Tumors called schwannomas were induced in the heart, in the same kind of cells in the brain that have lead to acoustic neuromas seen in human studies. The NTP says it is important to release these completed findings now given the implications to global health. No cancers occurred in the control group.

*SNIP*
Read the entire press release via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: BioInitiative Working Group, Lennart Hardell, 31 May 2016

«First  ‹Previous   Page 2 of 27   Next›  Last» 
 News item: