News for Sweden

«First  ‹Previous   Page 2 of 27   Next›  Last» 

Cancers in the head and neck are increasing in Sweden
Sweden Created: 23 Jan 2018
Cancers in the head and the neck are increasing in Sweden according to the latest cancer incidence data from the Swedish Cancer Registry. Cancers in the thyroid and the mouth are among the cancers that have seen the sharpest rise during the last decade but also the trend for cancers of the pituitary are on the rise. Among men aged 50 -79 years malignant brain tumours, grade 3-4 are also increasing visibly. The increase of these cancers has coincided with increasing use of mobile phones during the same time period while the increasing trend of malignant brain tumours, gliomas, might be an effect of long term use of mobile phones.
Thyroid cancer

The diagram below shows the standardised incidence of thyroid cancers in Sweden 1970-2016. Women are more hit by this cancer than men. The increase among women since 2008 is over 150%. The thyroid is more exposed to mobile phone radiation since the introduction of the so called ”smart phones”, that have antennas also at the bottom of the phone.

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Strålskyddsstiftelsen, 10 Jan 2018

Mörkläggning av mobilstrålningens konsekvenser
Sweden Created: 18 Oct 2017
Mörkläggning av mobilstrålningens konsekvenser – Hur myndigheten missinformerar om den massiva elektrosmog och de skador på hälsan den medför (2017).

I en nyligen publicerad bok av den danska psykologen Eva Theilgaard Jacobsen belyses framväxten av det digitala samhället med ökad exponering för radiofrekventa (RF) fält. Boken ger en intressant historisk tillbakablick med diskussion av hälsoeffekter och de många intressekonflikter som finns. Vissa nyckelspelare som förnekar några som helst hälsorisker beskrivs, även ur ett historiskt perspektiv. Återigen framställs WHOs brist på ett hälsoperspektiv i sitt handlande när det gäller RF strålning. Industrins vinstintresse förefaller vara viktigare än folkhälsan.

Boken kan rekommenderas till den som vill förstå spelet bakom kulisserna. Även om boken har ett danskt perspektiv tar den upp mycket av internationell betydelse. Den finns i handeln:

https://www.adlibris.com/se/bok/morkelagning-af-mobilstralingens-konsekvenser-9788740940381


En liknande bok har tidigare getts ut i Sverige av miljöjournalisten Mona Nilsson. Mobiltelefonins hälsorisker: fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal (2010)

Boken publicerades 2010 och även den ger fakta som förklarar hur det varit möjligt med framväxten av radiofrekvent strålning i samhället, numera en miljöförorening.

https://www.adlibris.com/se/bok/mobiltelefonins-halsorisker-fakta-om-var-tids-storsta-miljo–och-halsoskandal-9789163331480


Journalisten Christine von Hedenberg har gett ut boken En annan värld: en debattbok om livet med elektromagnetiska fält (2017)

Boken är delvis en personlig berättelse om hur det är att leva som elöverkänslig, hur tillvaron förändras med svårighet att undvika exponering för radiofrekvent strålning och hur myndigheter har misslyckats med att skydda befolkningen.

https://www.adlibris.com/se/bok/en-annan-varld-en-debattbok-om-livet-med-elektromagnetiska-falt-9789163927522
Click here to view the source article.
Source: Prof. Lennart Hardell, 16 Oct 2017

Increasing brain tumor rates in Sweden
Sweden Created: 5 Oct 2017
Recently we published a new article on brain tumor rates in Sweden using the Inpatient Register for the time period 1998-2015. Also incidence data using the Swedish Cancer Register were analyzed for the same time period. The full article can be found here, see also abstract below.

[M.V. editors note: graphs are published at the swedish version of Hardell's blog:]
https://lennarthardell.wordpress.com/2017/10/05/hjarntumorer-okar-i-sverige-i-alla-aldersgrupper-men-mest-bland-yngre-personer/

We used the Swedish Inpatient Register (IPR) to analyze rates of brain tumors of unknown type (D43) during 1998-2015. Average Annual Percentage Change (AAPC) per 100,000 increased with +2.06%, 95% confidence interval (CI) +1.27, +2.86% in both genders combined.

A joinpoint was found in 2007 with Annual Percentage Change (APC) 1998-2007 of +0.16%, 95% CI -0.94, +1.28%, and 2007-2015 of +4.24%, 95% CI +2.87, +5.63%.

Highest AAPC was found in the age group 20-39 years. In the Swedish Cancer Register the age-standardized incidence rate per 100,000 increased for brain tumors, ICD-code 193.0, during 1998-2015 with AAPC in men +0.49%, 95% CI +0.05, +0.94%, and in women +0.33%, 95% CI -0.29, +0.45%.

The cases with brain tumor of unknown type lack morphological examination. Brain tumor diagnosis was based on cytology/histopathology in 83% for men and in 87% for women in 1980 in the Cancer Register. This frequency increased to 90% in men and 88% in women in 2015.

During the same time period CT and MRI imaging techniques were introduced and morphology is not always necessary for diagnosis. If all brain tumors based on clinical diagnosis with CT or MRI had been reported to the Cancer Register the frequency of diagnoses based on cytology/histology would have decreased in the register. The results indicate underreporting of brain tumor cases to the Cancer Register. The real incidence would be higher. Thus, incidence trends based on the Cancer Register should be used with caution. Use of wireless phones should be considered in relation to the change of incidence rates.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell blog, 05 Oct 2017

“BLUNDER” by ICNIRP’s and WHO EMF Project’s bosses
Sweden Created: 18 Sep 2017
Recently, I came across two short videos recorded in 2016 in Stockholm. The occasion was the seminar at the SSI concerning health effects of EMF. In these videos, Emilie van Deventer, Head of the WHO EMF Project and Eric van Röngen, Chairman of the ICNIRP, answered to question from Swedish journalist Mona Nilsson.

Question was straightforward, whom should Swedes trust, the evaluation of science done by ICNIRP or the opinion of 220 scientists who signed an Appeal submitted to the United Nations and the WHO. The Appeal questioned the validity and reliability of evaluation of science done by ICNIRP that is used by the WHO EMF Project and by the telcom industry as the proof that radiation emitted by the wireless communication devices is not a human health hazard. This opinion is, of course, contrary to the opinion of IARC wherein 2011 radiation emitted by the wireless communication devices was classified as possible human carcinogen.

As seen from the video, Emilie van Deventer completely avoided response to the question from Mona Nilsson. Interestingly, Emilie van Deventer did not defend at all the correctness of the ICNIRP’s science evaluation that was done for the WHO EMF Project. Emilie van Deventer did not say that the ICNIRP evaluation of science is the correct evaluation.

*SNIP*... Read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: BRHP blog, Prof. Dariusz Leszczynski, 13 Sep 2017

Kamp mot 25 meter telemast i Djursholm – 'Handlar om strålningsrisken'
Sweden Created: 17 Aug 2017
Ett flertal Danderydsbor kan komma att bli grannar med en 25 meter hög telemast som Telia vill uppföra på Danderydsvägen. – Vi skulle inte bo kvar här då, säger en av de närboende.

Telebolaget Telia vill anlägga en 25 meter hög telemast i anslutning till Danderydsvägen. Mark som idag klassas som parkmark.

Richard Grassman bor med sin familj cirka 15 meter från platsen där Telia vill uppföra masten. Han, liksom flera andra som bor i området, motsätter sig planerna.

– Skulle det bli så att allt går emot oss och att Telia får igenom det här så är jag ganska övertygad om att vi inte skulle bo kvar här, säger han.

Grannen Björn Fransen menar att de är villiga att fortsätta driva ärendet långt om byggnadsnämnden skulle acceptera Telias ansökan.

– Det skulle innebära en så påtaglig inverkan, därför är vi villiga att driva ärendet. Det känns lite som att det är David mot Goliat och det är tveksamt om man skulle bo kvar här, säger han.
Inte första omgången

Men det här är inte första vändan i mastfrågan. Redan i slutet av 2015 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd in en bygglovsansökan från Telia. I april 2016 beslutade dock byggnadsnämnden att avslå ansökan, dels på grund av att marken är parkmark, dels för att Telia inte redovisat andra möjliga placeringar.

– Våra gemensamma ansträngningar hade burit frukt, så det kändes som att bygglovet föll på sin egen orimlighet och vi tänkte att det hela var mer eller mindre avhandlat, säger Richard Grassman.

Men Telia överklagade beslutet till länsstyrelsen som hänvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden. Länsstyrelsen menar att nämnden inte haft fog att avslå ärendet på grund av att Telia inte visat på andra placeringar. Nu har berörda grannar tid att yttra sig till den 22 augusti innan byggnadsnämnden ska ta ett nytt beslut.

– Dels handlar det om strålningsrisken. Där kan man se att det finns en korrelation mellan barncancer och strålning, men där står ord mot ord och forskare mot forskare, säger Björn Fransen och tillägger:

– Vägen här är frekventerad av många skolbarn, många bilar åker här och om det fastnar is som blåser ned så kan det bli väldigt olyckligt. Och skulle den välta så skulle den slå rakt in på vår tomt.

I sin överklagan menar Telia att bygglovet bör accepteras trots att det är en avvikelse från detaljplanen, något de menar har godtagits på andra platser. Vidare menar företaget att en placering av masten vid industriområdet på Rinkebyvägen inte skulle ge samma önskade effekt.

Danderyds Nyheter har sökt företrädare från Telia gällande deras överklagan i Danderyd utan att lyckas.

Kommunens sammanfattning av grannarnas synpunkter:

Placeringen strider mot detaljplanen. Avvikelsen kan inte betraktas som liten.

Platsen är mycket olämplig med hänsyn till närheten till villabebyggelsen.

Den höga masten ligger inom kulturhistoriskt landskap och förfular och förvanskar området

Oro för strålning från anläggningen

Det finns lämpligare möjliga placeringar

Marken nordväst om korsningen Danderydsvägen/Rinkebyvägen är ett alternativ då där redan finns ledningsstolpar, komersiell och industriell verksamhet.
Click here to view the source article.
Source: Danderyds Nyheter, Kevin Wedin, 16 Aug 2017

Bacteria, mobile phones & WiFi – a deadly combination?
Sweden Created: 1 Jun 2017
Bacteria exposed to mobile phone and WiFi radiation turned resistant to antibiotics, science demonstrates. The implications of this are chilling and may easily explain the on-going huge and highly frightening development into more and more antibiotics-resistant microorganisms around the world. That claims Olle Johansson, associate professor at the Karolinska Institute, Department of Neuroscience, and head of The Experimental Dermatology Unit.

Monday, May 22, 2017, Metro Stockholm reported that the Ministers of Health from the so-called G20 countries, including Australia, France, India, Italy, Japan, Canada, China, Russia, Saudi-Arabia, Great Britain, South Africa, Turkey, Germany and the USA, have decided to cooperate to counter the ever-increasing and alarming world-wide resistance of bacteria to antibiotics. Only within the EU there are yearly more than 25,000 deaths due to antibiotic-resistant bacteria.

Among the measures presented are national action plans to be in force at the end of 2018. Furthermore, the G20 countries are striving to only allow antibiotics to be purchased via formal medical prescriptions, as well as working towards supplying these medicines at lower and more reasonable prizes in poor countries.

Surprisingly enough, nothing is – however – mentioned about the very recent results of Taheri et al (2017; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122) who has demonstrated that the exposure to 900 MHz GSM mobile phone radiation and 2.4 GHz radio frequency radiation emitted from common Wi-Fi routers made Listeria monocytogenes and Escherichia coli resistant to different antibiotics. These findings naturally have direct implications for the management of serious infectious diseases. With the on-going huge and highly frightening development into more and more antibiotics-resistant microorganisms around the world, this adaptive phenomenon and its potential threats to human health, according to my view, definitely and rapidly should be further investigated in controlled replication experiments, rather than spend money and time on national action plans or commercially lowering the prizes!

With all the new data from different investigations appearing, some days with several publications being released in parallel, maybe I was not wrong when I used my common sense and called for safety measures already back in the early 1980ies; maybe it was morally-ethically 100% right to sound the alarm, thus to warn everyone that we are under attack of an invisible invader using colossal exposure levels to conquer our cells and tissues, and change their sensitivity to pharmaceutical treatment?

From a public health point-of-view, the proof in the form of thousands of peer review-based scientific publications is overwhelming – now society must act! To instead disengage academic scientists, with great know-how and a firm scientific curiosity, from their workplaces due to “lack of money” will not sound well in the future. Not at all.

Olle Johansson
Click here to view the source article.
Source: Nya Dagbladet, Prof. Olle Johansson, 31 May 2017

Effects of Mobile Phones on Children’s and Adolescents’ Health: A Commentary
Sweden Created: 16 May 2017
Abstract: The use of digital technology has grown rapidly during the last couple of decades - During use, mobile phones and cordless phones emit radiofrequency (RF) radiation. No previous generation has been exposed during childhood and adolescence to this kind of radiation. The brain is the main target organ for RF emissions from the handheld wireless phone. An evaluation of the scientific evidence on the brain tumor risk was made in May 2011 by the International Agency for Research on Cancer at World Health Organization. The scientific panel reached the conclusion that RF radiation from devices that emit nonionizing RF radiation in the frequency range 30 kHz–300 GHz is a Group 2B, that is, a “possible” human carcinogen. With respect to health implications of digital (wireless) technologies, it is of importance that neurological diseases, physiological addiction, cognition, sleep, and behavioral problems are considered in addition to cancer. Well-being needs to be carefully evaluated as an effect of changed behavior in children and adolescents through their interactions with modern digital technologies.

Discussion

In spite of the IARC evaluation little has happened to reduce exposure to RF fields in most countries. The exposure guideline used by many agencies was established in 1998 by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and was based on thermal (heating) effects from RF radiation neglecting non-thermal biological effects. It was updated in 2009 and still gives the guideline 2 to 10 W/m2 for RF radiation depending on frequency.

In contrast to ICNIRP the BioInitiative Report from 2007, updated in 2012, based the evaluation also on non-thermal health effects from RF radiation. The scientific benchmark for possible health risks was defined to be 30 to 60 µW/m2. Thus, using the significantly higher guideline by ICNIRP gives a ‘green card’ to roll out the digital technology thereby not considering non-thermal health effects from RF radiation. Numerous health hazards are disregarded such as cancer, neurological diseases, psychological addiction, cognition, sleep and behavioral problems.

For obvious reasons the extent and severity of long-term health effects among children and adolescents using this technology are not know. However, there are already numerous peer-reviewed studies showing health hazards from wireless devices. Urgent action using the precautionary principle is needed.
Click here to view the source article.
Source: Prof. Lennart Hardell, 16 May 2017

More results from Interphone confirm glioma risk associated with use of mobile phones
Sweden Created: 21 Dec 2016
The Interphone study on use of mobile phones and brain tumour risk included 13 countries during the study period 2000 – 2004. The major results were published after a delay of 6 years in 2010. In the last decile of cumulative exposure > 1,640 h a statistically significant increased risk for glioma was found, OR = 1.40, 95 % CI =1.03-1.89. In the other categories of cumulative use a decreased risk was found. Bias and confounding were discussed as potential reasons for that. Analysing only subjects with regular use of a mobile phone yielded OR = 1.82, 95 % CI = 1.15-2.89 in the group with highest cumulative use.

There was an age difference between cases and controls in the Interphone study and furthermore cases and the matched controls were interviewed at different time periods, controls usually later than cases. This is problematic for mobile phone use with rapid penetration of the use in the population. In a recently published alternative analysis, cases and controls nearest in age and time for interview were included. The association between mobile phone use and glioma was strengthened thereby. Thus, among regular users in the 10th decile (> 1,640 h) cumulative use gave OR = 2.82, 95 % CI = 1.09-7.32. The authors concluded that there was ‘stronger positive association among long-term users and those in the highest categories of cumulative call time and number of calls.’.

Since the IARC evaluation in 2011 on exposure to radiofrequency radiation form mobile phones, and other devices that emit such radiation, and brain tumour risk additional research has strengthened the association. It is by now time to re-evaluate the scientific evidence on the cancer risk from radiofrequency radiation.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell, 19 Dec 2016

Has the WHO EMF Project been hijacked by ICNIRP?
Sweden Created: 29 Nov 2016
Recently the following appeal has been posted at http://olgasheean.com/who-emf/:
“Make your voice count
Sign this VOTE of NO CONFIDENCE in WHO’s EMF Project.

We, the undersigned, being aware of and/or harmed by the adverse biological effects of EMFs, hereby declare our VOTE OF NO CONFIDENCE for WHO and its EMF Project, headed by industry-biased Emilie van Deventer—an electrical engineer (with no medical or health credentials), who has publicized her support for the wireless telecommunications industry and has a major conflict of interest, given her industry-funded research aimed at promoting and advancing wireless communication technology.

We demand that:

1. Emilie van Deventer be immediately replaced by a qualified independent professional who has the appropriate medical credentials and a medically informed understanding of and respect for the millions of individuals experiencing microwave sickness/electromagnetic sensitivity, and who will act on the body of science that confirms the adverse biological effects of electromagnetic fields (EMFs).

2. WHO and its EMF Project take immediate action to acknowledge, and make science-based decisions regarding, the proven harm caused by EMFs, without any bias or regard for commercial or industry interests, and with full disclosure to the public. With a mandate of preserving the health of the global population and, via its EMF Project, of ‘investigating the detrimental health effects from exposure of people to non-ionizing radiation’, WHO must ensure its complete freedom from industry bias and corruption.”

*SNIP* Read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell, 28 Nov 2016

Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station and some medical aspects on public exposure to RF fields
Sweden Created: 15 Nov 2016
Almost all of the total measured levels were above the precautionary target level of 3-6 µW/m2 as proposed by the BioInitiative Working Group in 2012 - That target level was one-tenth of the scientific benchmark providing a safety margin either for children, or chronic exposure conditions.

Abstract:
The Stockholm Central Railway Station in Sweden was investigated for public radiofrequency (RF) radiation exposure.

The exposimeter EME Spy 200 was used to collect the RF exposure data across the railway station. The exposimeter covers 20 different radiofrequency bands from 88 to 5,850 MHz. In total 1,669 data points were recorded.

The median value for total exposure was 921 µW/m2 (or 0.092 µW/cm2; 1 µW/m2=0.0001 µW/cm2) with some outliers over 95,544 µW/m2 (6 V/m, upper detection limit).

The mean total RF radiation level varied between 2,817 to 4,891 µW/m2 for each walking round. High mean measurements were obtained for GSM + UMTS 900 downlink varying between 1,165 and 2,075 µW/m2. High levels were also obtained for UMTS 2100 downlink; 442 to 1,632 µW/m2.

Also LTE 800 downlink, GSM 1800 downlink, and LTE 2600 downlink were in the higher range of measurements. Hot spots were identified, for example close to a wall mounted base station yielding over 95,544 µW/m2 and thus exceeding the exposimeter's detection limit.

Almost all of the total measured levels were above the precautionary target level of 3-6 µW/m2 as proposed by the BioInitiative Working Group in 2012. That target level was one-tenth of the scientific benchmark providing a safety margin either for children, or chronic exposure conditions.

We compare the levels of RF radiation exposures identified in the present study to published scientific results reporting adverse biological effects and health harm at levels equivalent to, or below those measured in this Stockholm Central Railway Station project. It should be noted that these RF radiation levels give transient exposure, since people are generally passing through the areas tested, except for subsets of people who are there for hours each day of work.
Click here to view the source article.
Source: International Journal of Oncology, Lennart Hardell / Tarmo Koppel / Michael Carlberg / Mikko Ahonen/ Lena Hedendahl, 01 Oct 2016

«First  ‹Previous   Page 2 of 27   Next›  Last» 
 News item: