News for Sweden

«First  ‹Previous   Page 27 of 27 

H3G´s HYPOCRACY IN SWEDEN AND ENGLAND!
Sweden Created: 17 Aug 2005
3 COMPLAINS OVER UNFAIR COMPETIONS IN SWEDEN, SO, WHAT ABOUT THEIR UK DUMPING PRICE OFFERS?
Hjälp! Vi kan inte konkurrera!

Hi3G, bolaget bakom mobiloperatören 3, kräver i en skrivelse till Konkurrensverket att Telia Soneras slopade minutavgifter ska granskas, skriver Svenska Dagbladet.

Det var i slutet av juni i år som Telia lanserade sin senaste tjänst "Telia alltid total" där man helt slopar minutavgifter för fast och mobil telefoni.

"Vi kan inte konkurrera på dessa villkor eftersom vi inte sysslar med fast telefoni", heter det bland annat i Hi3G:s anmälan till Konkurrensverket.

Enligt bolagets egna undersökningar skulle 44 procent av alla icke-Telia-mobilkunder tjäna på att byta till Telias nya tjänst. Teoretiskt skulle Telia med sin nya tjänst kunna sno åt sig nära två miljoner mobilkunder om alla som skulle tjäna på ett byte också gjorde det.

Därför anser Hi3G att Telias prissättning är ett brott mot kokurrenslagen och kräver att ärendet snabbehandlas.

Det är inte första gången som Telias priskonstruktioner anmäls till verket. Både "Telia fritid" och "Telia alltid" har drabbats men friades i båda fallen.

Tele2 Comviq har också nyligen lanserat en liknande tjänst som Telias, Tele 2 Comviq Bas som kostar o kronor i minuten under vissa förutsättningar.

Dagens PS 2005-08-09 05:40

Essence in English:

Help! We cannot compete!
The Swedish arm of the Hutchison 3G mobile company has complained to the Office of Fair Trading
in Sweden, over the price policy of the Swedish telecommunications company Telia, which H3G says breaks the competition law, by offering the “Telia always total” scheme, which operates on a fast monthly line rental charge, with no minute charge, on both land-line and mobile.
The Swedish telecommunications company Tele2 Comviq also offers a similar scheme.

But in Britain, H3G are offering dumping priced schemes to lure customers away from other providers,
as the pictures clearly show.
Hypocracy?

Kommentarer:
Peter | 2005-08-09 08:43:00
Eftersom intäckter i framtiden kommer att delas mellan service providers och nätägare bör 3 se över sin egen konstruktion.
I stället för att focusera på andras prissättning och då gnälla över låga priser.
Att Telia skulle titta på medan 3 skulle ta över marknaden kan man väl knappast ha räknat med?
Click here to view the source article.

Lättare få uppgifter om mobilmaster
Sweden Created: 21 Jul 2005
(Swedish government decides to publish mobile mast positions online by start of 2006)

Det ska bli lättare att få fram uppgifter om var landets mobilbasstationer finns: Från årsskiftet kommer uppgifterna att finnas tillgängliga på internet.

Regeringen beslöt på torsdagen att Post- och telestyrelsen ska göra det möjligt för allmänheten att via PTS:s internetsajt få redan på var mobilbasstationerna är belägna.

De uppgifter som kommer att läggas ut på sajten är bland annat basstationernas positioner, vilken typ av system de använder, vem som är tillståndshavare, deras effekt och antennriktning.

Tidigare har dessa uppgifter varit tillgängliga om man hos PTS ansökt om registerutdrag för ett begränsat geografiskt område. Däremot har uppgifterna om var alla landets basstationer varit belägna hittills varit sekretessbelagda.

Mobilbasstationernas positioner har varit en het fråga. PTS ville nyligen släppa uppgifterna fria. Men Säpo protesterade och angav bland annat att en webpublicering av basstationernas positioner kunde leda till att "motståndare" får uppgifter om vilka stationer som ska slås ut för att lamslå mobiltelefonin i ett område.

Vänsterpartiets ledamöter i Stockholms stadshus bröt isen när de gjorde en egen kartläggning av basstationernas placering, som de sedan publicerade.

Ann-Marie Strömberg, ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm för vänsterpartiet, kallar torsdagens regeringsbeslut "en seger för offentlighetsprincipen".

- Folk har rätt att veta var basstationerna finns. Strålningsriskerna kring stationerna är uppenbara, även om forskarnas meningar om hur farliga de är går isär, säger Ann-Marie Strömberg.

Senast vid årsskiftet ska det bli möjligt för allmänheten att ta del av var landets mobilbasstationer är belägna.
Click here to view the source article.
Source: Dagens Nyheter, 2 jun 2005

Sweden: MAST NYHETER: HVOR DU BOR!
Sweden Created: 20 Jul 2005
Turtle mätinsamlingssystem

Turtle-systemet är avsett för hemtagning av mätvärden från hushållskunder och arbetar med lågfrekvent kommunikation på elnätet med räckvidder på 10-tals mil. Signalerna passerar utan hinder flera transformatornivåer. Det gör att insamlingsenheterna blir få, täcker stora områden och kan placeras i fördelningsstationer högt upp i nätet. Från dessa nyttjas sedan befintlig kommunikation till kontoret.

Den lågfrekventa överföringen, tillsammans med en avancerad signalbehandling, har visat sig synnerligen tillförlitlig och stabil. Systemet, som är utvecklat i nära samarbete med användare i USA, blir därmed enkelt och kostnadseffektivt att driva, utan behov av specialister.

Turtle-systemets tre huvudsakliga beståndsdelar
1. Turtle-Sändare:
Turtle-Sändare sitter installerad på den befintliga elmätaren i hushållet.
Sändaren skickar kontinuerligt mätarställningen över elnätet som tas emot av en Turtle-Mottagare.

2. Turtle-Mottagare:
Turtle-Mottagare sitter installerad i en fördelningsstation.
Varje mottagare kan hantera upp till 2880 sändare. Från kontoret kan sedan mätvärden hämtas från mottagaren via befintliga telefonlinjer.

3. Turtle-Mjukvara:
Turtle-Mjukvara sköter om inhämtning och hantering av mätvärden. Inhämtade mätvärden lagras i en databas, där respektive hushålls elförbrukning registreras.
**********************************************''
EU vil ha lagförslag på teleoperatorer!

EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
Igår röstade medlemmarna i Europaparlamentets civilrättskommitté ner det lagförslag som bland annat Sverige står bakom, som kräver att Internet- och teleoperatörer ska lagra känslig samtalsinformation i upp till tre år för att underlätta kampen mot terrorism.

Med justitieminister Thomas Bodström i spetesen lade Sverige, Frankrike, Irland och Storbritannien fram ett EU-lagförslag som gick ut på att Internet- och teleoperatörer skulle tvingas att lagra känslig samtalsinformation om den trafik som går över det fasta och mobila telenätet samt över IP-telefoni och VoIP i upp till tre år. Men enligt Internet- och teleoperatörerna skulle lagförslaget ställa helt orimliga krav på dem eftersom informationsmängderna är helt enorma.
[kalle@maxicom.se]

Europaparlamentets civilrättskommitté ställer sig bakom Internet- och teleoperatörerna och röstade igår ner lagförslaget. I en rapport konstaterar den tyske Europaparlamentarikern Alexander Alvaro att förslaget rimmar illa med principen om ”förmodad oskyldighet” och att det inte finns något som pekar på att förslaget ens skulle ge de juridiska myndigheterna någon fördel i kampen mot terrorismen.

EU-parlamentets ställningstagande välkomnas av Europe Internet Service Provider Assoaciation EuroISPA. Organisationens generalsekreterare Richard Nash varnar för att förslaget i dess nuvarande form inte bara skulle påföra Internetoperatörerna enorma kostnader för själva lagringen. Det skulle också tvinga dem att förändra hela sin affärsverksamhet.

Enligt lagförslaget skulle operatörerna tvingas spara all käll-, routing-, destinations-, tid-, datum- och löptidsinformation, inklusive varifrån telekomklienten användes när samtealet gjordes, i minst tolv månader. Reglerna skulle gälla för fast telefoni, mobiltelefoni, SMS, IP-telefoni och VoIP.
Av Mats Lövgren (2005-05-27 10:09)
Source: Kalle Hellberg

«First  ‹Previous   Page 27 of 27 
 News item: