«Latest  ‹Forward   News item: 2972  Back›  Oldest» 

Rena (tomat)soppan om strålning
Sweden Created: 3 Apr 2008
DEBATT: Länge har myndigheter och telekomindustri envist hävdat att påvisade effekter av mobilstrålning bara är hjärnspöken.
Som vetenskapsman måste jag nu undra hur vi har kunnat missa det faktum att även tomater har en hjärna?
Varför denna fråga? Jo, nu har nämligen forskare, under ledning av dr. Vian vid Université Blaise Pascal i Aubière, visat att just tomater reagerar på skada från 900 MHz mobilstrålning.

Forskarna menar att de hittat en miljöfaktor som ger en omedelbar signal om cellskada (samma reaktion ser man om man skär ett snitt i plantan eller krossar delar av den). Det räckte att exponera några enstaka blad på plantan för att hela växten skulle reagera. Skadan uteblev dock helt om plantan skärmades av från strålningen.

Det intressanta med tomater är att de (faktiskt!) helt saknar hjärna, de inbillar sig inte saker, de kan inte röra sig, de sublimerar inte sina problem till påstådda ”elallergier”, de lurar inte Försäkringskassan på pengar (en populär missuppfattning!), de läser inte tidningar (så de kan inte vara offer för
en massmedial psykos). De är i stället mycket känsliga för sin omgivande miljö och kinkiga vad det gäller sin fortlevnad.

Några som också är kinkiga vad det gäller sin livsmiljö är foster.
Ett forskarlag under ledning av Dr. Rezk, Zagazig University, ställde sig nyligen frågan om mänskliga foster påverkas av strålning från en mobiltelefon.

Forskarna mätte fostrens och de nyföddas hjärtfunktion när modern hade en mobil i samtalsläge mot örat i tio minuter. Hjärtfrekvensen hos fostren ökade efter exponeringen för mobilstrålningen, samtidigt som den mängd blod som hjärtat pumpar ut minskade. Forskarnas slutsats är att gravida kvinnor bör undvika att använda mobilen, särskilt under de första graviditetsveckorna.

Den 2 april 2003 skrev Anders Glansholm vid Statens Strålskyddsinstitut (SSI) så här till en orolig och undrande gravid kvinna om risker med att använda mobilen under graviditeten: ”Om en gravid kvinna har telefonen i fickan eller i ett band på höften under ett samtal så är det inte troligt att någon strålning når fostret. Det är nämligen så att elektromagnetisk strålning som det här är frågan om snabbt absorberas i vävnaderna. Strålningen omvandlas alltså till värme i kvinnans bukvägg utan att där ställa till någon skada. Man kan säga att strålningen aldrig förmår tränga in till fostret”.

Lars-Erik Holm, som nyligen lämnat sin post som generaldirektör för sagda SSI för att bli generaldirektör för Socialstyrelsen, fick frågan om han i dag
anser att beskedet till kvinnan var korrekt: ”Ja! Uttalandet baserar sig på fysikaliska bedömningar av hur strålningen absorberas.”

”Fysikaliska bedömningar”... Men vad är i stället den enkla sanningen? Jo, den 14 mars lät jag flera par av kvinnor på min egen arbetsplats trycka en mobiltelefon mellan sina kroppar, m.a.o. mellan telefonen och omgivningen fanns det mycket kvinnligt hull.
Sedan ringde jag till deras telefoner.
Tror ni att de började ringa?
Svar: Ja! Tror ni att de dolda telefonerna kunde ringa upp andra telefoner?
Svar: Ja!

Så den bistra sanningen är att Glansholm och Holm vid SSI – vars uppgift är att skydda befolkningen från strålskador – helt och hållet snackar i nattmössan eller kanske till och med ljuger!?

Uppenbarligen är att de inte har en aning om hur mobiltelefoner fungerar och hur långt deras strålning tränger in och rakt igenom kvinnor och tomater.

Slutligen, som lök på laxen, så har dr. Agarwal vid The Cleveland Clinic Foundation, visat att spermiekvaliteten försämras hos mobiltelefonanvändande män. 361 män undersöktes och de visade sig ha ett minskat antal spermier, med mindre rörlighet, överlevnad och försämrad uppbyggnad.
Dessa försämringar korrelerade med dagsdosen av mobiltelefonanvändning, men hade inget att göra med den ursprungliga spermiekvaliteten.

Jag erkänner villigt att vi män ibland tänker med snoppen, men inte visste jag att våra spermier dessutom – var och en – har en egen hjärna som gör att de inbillar sig strålskador!
Olle Johansson,
docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm
Click here to view the source article.
Source: Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm

«Latest  ‹Forward   News item: 2972  Back›  Oldest»