View case history...

3Gis bolag sökte bygglov på vor mark Sweden
Contamination level: Seriously concerned, but little or no symptoms.
Author: Cecilia Nylander Created: 10 Nov 2005 Updated: 10 Nov 2005 Viewed: 3901 time(s)
Mobilnätföretaget 3Gis sökte för tre år sedan bygglov för en telemast nordväst om Krika i Klippans kommun. Efter en lång tur till länsstyrelsen är bygglovet aktuellt igen. Men om det visste markägaren ingenting — förrän annonsen kom i tidningen.
This case file has 1 entry and has been commented by 3 people

Det värsta är att våra grannar tror att det är vi som sökt bygglov fast vi sa nej redan för över två år sedan. Created: 10 Nov 2005
KLIPPAN. .
Företaget 3G Infrastructure Services, 3Gis, har sökt bygglov för en 42 meter hög mobilmast i Krika nära Forsby utan att först komma överens med markägarna.

Det värsta är att våra grannar tror att det är vi som sökt bygglov fast vi sa nej redan för över två år sedan. Vi är glada om vi slipper ha en mast 400 meter från vårt hus, säger Cecilia Nylander som äger Gilleberga gård tillsammans med sin man.
För drygt två år sedan kom både företaget och kommunen på besök till Gillberga och andra lämpliga alternativa platser.
Lite senare skickades ett avtalsförslag hem till paret från 3Gis.
Men då hade de hunnit tänka igenom saken och bestämt sig för att det inte ville.

Vi skrev aldrig under något avtal. När de ringde från företaget sa vi att vi inte ville.
Därför känns det här så märkligt, säger Cecilia Nylander.
Vad hon och maken inte visste var att företaget ändå ansökte om bygglov på fastigheten Krika 7:5.
Miljö- och byggnämnden behandlade bygglovet men sa nej eftersom de tyckte att en mast skulle förfula landskapet.
Men 3Gis stannade inte där utan överklagade miljö- och byggnämndens beslut till länsstyrelsen.

Sedan gick tiden.
Först i februari i år kom avgörandet där länsstyrelsen upphävde kommunens beslut med motiveringen att skälen är för svaga när det handlar om
viktiga samhällsintressen. Miljö- och byggnämnden tog sedan upp och prövade 3Gis bygglovsansökan på nytt.
I slutet av mars beslutade nämnden att ställa ut bygglovet och informera närboende.

Det skedde i en annons i tidningen den 16 oktober.
När vi ser detta i tidningen förstår vi ingenting och ringer företaget.
De beklagar att vi ingenting visste.
Men vi fick också klart för oss att vi kan bli tvungna, säger Cecilia Nylander.

Hittills har fyra synpunkter på bygglovsansökningen kommit in från närboende, inklusive markägarna själva.

Hälsoriskerna med mobilmasten tar upp i tre av breven.
Det finns en oro och i vissa fall stark rädsla för vad strålningen från masten kan ställa till med.
Men det är ingenting som kommer att prövas i ett vanligt bygglov, säger Lennart Ekholm på plan- och byggkontoret.

Det ligger inte på oss att ta ställning i hälsofrågor så länge masten uppfyller de krav som ställs, säger han.
Varför fick då inte markägarna veta att 3Gis sökt bygglov på deras fastighet?
Stadsarkitekt Göran Lönnqvist är irriterad på företagets handläggning av ärendet.

Vi förutsätter givetvis att den som ska söka bygglov har kontaktat markägaren först.
Vi har haft 10—15 ansökningar om master de senaste åren och vad jag vet har det här hänt en gång förut.
Det har vi svårt att acceptera, säger han.

Hans förslag är att nämnden ber 3Gis återkomma när de har en placering där det finns avtal med markägaren.
Det har också arbetsutskottet tagit som sitt förslag.

På 3Gis kontor i Karlskrona säger Jens Wahlström att det enligt företagets egna anteckningar inte funnits något klart nej från markägaren.
Han anser också att de fått information om att myndighetslov skulle sökas.
Det är många master som ska byggas och tiden är knapp.
Därför arbetar man nästan alltid parallellt med bygglovsansökningar och förhandlingar med markägare.
— Vi har haft kontakt i det här fallet även om det var länge sedan.
Det vi möjligtvis borde ha gjort är att informera om att vi överklagade vidare.
Nu går 3Gis vidare i förhandlingen och hoppas att den ska ge resultat.
Några alternativa placeringar för mobilmasten är inte aktuella. Kommunens irritation förstår Jens Wahlström inte alls.
— Vi har rätt att söka bygglov var vi vill. Vad sedan markägaren och vi kommer överens om har de inte med att göra i sin prövning.
This entry has 3 comments.  Click here to view comments.   Click here to write a comment.