View case history...

Elöverkänslig Sweden
Contamination level: Severe illness! Forced to abandon a home.
Author: Naima Strömberg Created: 2 Jan 2006 Updated: 2 Jan 2006 Viewed: 3964 time(s)
2003 beviljade Degerfors kommun att Svenska UMTS-nät skulle få bygga en 48 meter hög mast vid Knutsbol
This case file has 1 entry and no comments yet

Jag får väl flytta iväg till husvagnen igen för jag är inte säker på att jag orkar överklaga igen. Created: 2 Jan 2006
Hon tog strid om jättemasten

2003 beviljade Degerfors kommun att Svenska UMTS-nät skulle få bygga en 48 meter hög mast vid Knutsbol.

Naima Strömberg som lider av elöverkänslighet överklagade bygglovet enda upp till regeringsrätten, men förlorade.
Nu har företaget ändrat sig, de vill inte bygga den masten, nu vill de bygga en ännu högre mast.

Den 14 december inkom det en ny bygglovsansökan till Degerfors kommun.
Skillnaden från den första ansökan var att den här masten är tolv meter högre.

Enligt vad Svenska UMTS-nät meddelat Degerfors kommun skulle dragningen av elkablar bli för stor till den första platsen.
Därför har de nu sökt om en få bygga en ny mast någon kilometer från den första.
Platsen ligger någon kilometer upp i skogen vid Knutsbol vid ett ställe som heter Gubbenstorp.
Ge- nom bolaget Aktelo AB som ansöker Svenska UMTS-nät om byggnadstillstånd för en 60 meters hög mast och två teknikbodar.

Elöverkänslig
1,5 kilometer från platsen där masten planeras byggas bor Naima Strömberg som sedan 80-talet lider av el-överkänslighet.

När första bygglovsansökan kom in överklagade jag hela vägen upp till regeringsrätten. Men de tog inte ens upp mitt prövningstillstånd med hänvisning till kammarrättens dom om att de inte trodde att masten skull påverka mig.

Sanerade huset
Vad ska man säga, el-strålningen sträcker sig sju kilometer från en sådan mast och jag bor bara 1,5 kilometer bort.

Förr bodde hon i en villa i Strömtorp, men när det inte gick att bo där längre fick hon flytta.
Degerfors kommun gick i borgen för att hon skulle kunna elsanera det nya huset vid Ölsdalen.
En annan sak som hon inte förstår är att Degerfors kommun har sagt att området runt Ölsdalen ska vara fritt från master för att elöverkänsliga personer
ska kunna bo här.

Det är jag och en kvinna till som bor här.
Sedan har vi besök av ytterligare en kvinna som är här under dagarna. Hon bor nära en tv-mast och kan inte vara i sitt hem på dagarna.

Under många år bodde Naima Strömberg i husvagn för att klara sig.
Jag får väl flytta iväg till husvagnen igen för jag är inte säker på att jag orkar överklaga igen.
No comments yet.   Click here to write a comment.