View case history...

Elallergiska Viola får mobilmast som granne Sweden
Contamination level: Severe illness! Forced to abandon a home.
Author: Viola Gustavsson Created: 4 Jan 2006 Updated: 4 Jan 2006 Viewed: 3972 time(s)
MÅR DÅLIGT AV 3G-MASTER
This case file has 1 entry and has been commented by 1 person

Ska hon tvingas flytta från sitt hus som elsanerats med kommunala pengar? Created: 4 Jan 2006
Elallergiska Viola får mobilmast som granne

Ska hon tvingas flytta från sitt hus som elsanerats med kommunala pengar?

SKREA
Mobiltelemasten i Skrea kommer att byggas drygt 400 meter från elallergikern Viola Gustavssons bostad.
- Det är en katastrof för mig, nu när jag kämpat mig tillbaka till livet.

Viola Gustavsson har bott i sitt hus sedan 1973. I början av 80-talet drabbades hon av svår yrsel, huvudvärk, synrubbningar och illamående. Efter att ha låtit ta bort sina amalgamfyllningar ur tänderna utvecklade hon elallergi i början av 90-talet. Det är ett handikapp som gör vardagslivet svårt:

- Jag kan inte gå i stan bland alla master sedan 3G har byggts ut. Jag blir yr i huvudet och det bränner i hela kroppen.

Hemma i bostaden är livet lättare, efter den elsanering som gjordes av huset 1998. Den kostade cirka 150 000 kronor, varav kommunen stod för 75 procent.

- Sedan dess har jag kämpat mig tillbaka till livet igen, säger hon, och berättar att hon också drabbats av bröstcancer.

För några år sedan begärde mobilteleoperatören 3Gis att få bygga en mast nära golfbanan i Skrea. Den skulle hamna drygt 400 meter från Violas bostad, vilket gjorde henne upprörd och orolig. Hon och andra boende i området samlade in namn mot den planerade masten, och skrev till bygglovsnämnden om sin oro. Där fick de stöd; trots att länsstyrelsen godkänt placeringen valde nämnden att inte ge bygglov.

Som HN berättade om den 30 december har ärendet därefter vandrat fram och tillbaka mellan länsstyrelse och bygglovsnämnd, till dess att länsstyrelsen tog det mycket ovanliga steget att bevilja bygglov för masten den 29 november.

Beslutet skickades till bygg-lovsnämnden, som trots sin tidigare mycket bestämda åsikt om masten, valt att inte överklaga till länsrätten. Däremot har länsstyrelsen valt att inte skicka beslutet till sakägarna - de personer som bor i närheten av den planerade masten.

Istället fick Viola Gustavsson vetskap om bygglovet genom Hallands Nyheter.

- Det blev ju en chock. Jag är 63 år och min man 68. Vi har inga krafter att flytta. Och det är fel att använda skattebetalarnas pengar till att elsanera ett bostadshus, och sedan göra det omöjligt att bo där.

Viola Gustavsson berättar att hon ringt till länsstyrelsen och berättat om sitt handikapp och om de problem en mast skulle orsaka henne.

- De svarade att de bara tog hänsyn till fornlämningar. Är inte en levande människa viktigare än en fornlämning?

Som sakägare anser Viola Gustavsson att hon bör ges möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut om bygglov. Hon kommer därför att vända sig till länsstyrelsen och kräva att de skickar henne en kopia på beslutet och en besvärshänvisning. Men hon är inte hoppfull om att kunna stoppa masten,
när bygglovsnämnden nu gett upp sitt motstånd.

- Man blir så förtvivlad och besviken över att man ska behöva kämpa för att få bo kvar i sitt hem.

http://www.hn.se/m_standard.php?id=512320&avdelning_1=109&avdelning_2=167
This entry has 1 comment.  Click here to view comments.   Click here to write a comment.