News for Denmark

 Page 1 of 20   Next›  Last» 

Legal Opinion on 5G rollout
Denmark Created: 1 Jul 2019
'The Council on Health Safe Telecommunications" has, in cooperation with the Danish EHS Association, MayDay and The Danish Institute of Public Health arranged the 5G Conference at Christiansborg Maj 4th 2019.

With basis in the robust scientific research already showing biological effects from 2G, 3G and 4G, foreign and Danish speakers talked broadly about the various human and environmental consequences that 5G technology probably will cause.

The Conference was concluded with a presentation by Lawyer Christian F. Jensen of Bonnor Lawyers, based in the city of Holte.

*SNIP* Read the entire article and download the Legal opinion (english translation) via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Danish Council on Health-Safe Telecommunications, 01 Jul 2019

Flere og flere børn og unge får sovemedicin
Denmark Created: 14 Mar 2019
Børnelæge finder det bekymrende, at flere og flere børn og unge får sovemedicinen melatonin.

Trods massivt politisk fokus på at reducere forbruget af sovemedicin til børn fortsætter stigningen.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I 2017 var 9570 børn og unge under 18 år brugere af den receptpligtige sovemedicin melatonin. Det er en stigning på fire procent fra året før.

Ser man lidt længere tilbage på udviklingen fra 2011 til 2016, steg antallet af brugere i aldersgruppen med 99 procent, fremgår det af Ugeskrift for Læger.

Børnelæge Jesper Brandt Andersen, der har fulgt udviklingen tæt, kalder udviklingen bekymrende.

- Det er en bekymrende udvikling, vi ser, og der er klart brug for at gøre noget for at bekæmpe den. Medicin er ofte den letteste løsning, men det er langtfra den bedste, siger børnelægen til Berlingske.

Ifølge Berlingske viser adskillige undersøgelser, at medicinen ikke har nogen nævneværdig positiv effekt på børnenes søvn. Der er desuden usikkerhed om, hvorvidt medicinen kan give alvorlige bivirkninger på sigt.

De fleste børn og unge, der får ordineret sovemedicin, er i behandling for psykiatriske diagnoser som autisme og adhd. Der er dog også frygt for, at medicinen i stigende omfang gives til ellers raske børn.

I 2017 var det en fjerdedel af de børn og unge, der for første gang indløste en recept på melatonin, der ikke havde en diagnose eller et medicinforbrug, der ellers kunne foranledige brug af sovemedicinen.

I 2016 blev der sat gang i undersøgelser af, hvorfor flere børn og unge tager sovemedicin, der ellers er beregnet til ældre.

Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kommer med en mulig forklaring på stigningen.

- Når forbruget samlet set stiger, tror jeg, at det har noget at gøre med, at flere får søvnproblemer og psykiatriske diagnoser. Det skal man være bekymret over og undersøge grundigt, siger Anders Beich.

Han mener, at man bør afprøve ikkemedicinske løsninger, før man bruger sovemedicin.

- Det kunne være tyngdedyner og kugledyner, siger Anders Beich.

Han fortæller, at man i dag ikke ved meget om, hvordan det påvirker børn og unge at få melatonin.

- Melatonin er et hormonlignende stof, som kan have virkninger i kroppen, som vi ikke har styr på. For det er dårligt undersøgt, hvad der sker med børn og unge, når de får melatonin, siger Anders Beich.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener ligeledes, at der skal gøres noget.

- Vi skal have nedbragt forbruget af melatonin blandt børn og unge, siger hun.

- Grundlæggende skal børn ikke have sovemedicin, medmindre det er helt særlige tilfælde, særligt når ingen kender langtidsvirkningen af melatoninbrug hos børn.

- Det er foruroligende, at vi stadig ser en stigning i antallet af brugere.

- Vi er nødt til at sætte ind, og det skal vi gøre med de rette initiativer, og derfor har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om at komme med forslag til indsatser, vi kan iværksætte, siger sundhedsministeren.
Click here to view the source article.
Source: Fyens Stifttidende, Ritzau, 13 Mar 2019

Læger slår alarm: Forbrug af sovemedicin blandt børn og unge bliver ved med at stige – og vi aner ikke, hvad det gør ved dem
Denmark Created: 14 Mar 2019
Næsten 10000 børn og unge under 17 år får ordineret sovemedicin, selv om det ikke virker og frygtes at kunne give bivirkninger på længere sigt. Stressede familier og timer foran diverse skærme kan være medvirkende forklaringer på udviklingen, vurderer bekymrede læger.

Stress i familierne og et omfattende tidsforbrug bag diverse TV- og computerskærme bidrager til, at tusindvis af danske børn og unge må have medicinsk hjælp til at falde i søvn.

Trods massivt politisk fokus på at reducere forbruget af melatonin fortsætter antallet af unge og børn helt ned til 5-10 års alderen, der får ordineret den omstridte sovemedicin, med at stige.

*SNIP* read the entire article (behind paywall) via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Berlingske Tidende, Flemming Steen Pedersen, 13 Mar 2019

Sovemiddel i vækst blandt børn og unge: Ukendte langtidseffekter bekymrer
Denmark Created: 3 Aug 2018
Brugen af melatonin blandt børn og unge er blevet et fokusområde i Sundhedsstyrelsen.

Antallet af børn og unge med recept på sovemidlet melatonin stiger fortsat.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at syv procent flere børn og unge i alderen 0 til 24 år indløste en recept på melatonin i 1. halvår af 2017 end i samme periode i 2016.

Fra 10.153 recepter i 2016 til 10.828 i 2017.

Den seneste stigning kommer efter, at antallet af danskere under 25 år med en recept på melatonin mere end fordobledes fra 2011 til 2015.

Det stigende forbrug giver anledning til bekymring, mener professor og overlæge på Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet Poul Jørgen Jennum. Eksempelvis er bivirkningerne ved langtidsbrug nemlig ikke undersøgt til bunds.

- Vi tror at det er et forholdsvist sikkert lægemiddel, men på den anden side ved vi det ikke med sikkerhed, forklarer han.

- Hvordan reagerer vores krop for eksempel på at få tilført et aktivt signalstof? Hæmmer det så andre mekanismer i vores hjerne? Det har vi slet ikke har undersøgt endnu, uddyber Poul Jørgen Jennum.

Melatonin er et naturligt forekommende hormon, som menneskekroppen selv producerer. Forsimplet kan melation beskrives som et stof, der fortæller krop og hjerne, at det er på tide at falde i søvn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er bivirkningerne ved melatonin ”milde og typisk forbigående”, men styrelsen understreger også, at langtidseffekten ved behandling af børn med melatonin er sparsomt belyst.
Forkert at afholde børn fra muligheden

Anne Marie Raaberg Christensen, der er overlæge ved Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Hovedstaden og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, beskriver melatonin som et ”nyttigt” præparat - særligt til børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Hun ser meget gerne, at bivirkningerne bliver undersøgt. Men indtil videre vil hun fortsat give melatonin til de patienter, der har behov for det.

- Det har så god en gavnlig effekt på søvn, og det deraf følgende funktionsniveau, at det ville være forkert at afholde børnene og de unge den mulighed, forklarer hun.

- Derfor er melatonin blevet så populært, tror jeg. Fordi det har faktisk en rigtig god effekt, og ikke rigtig nogen kendte bivirkninger, forklarer hun.
Hver fjerde uden relevant diagnose

Det er især børn og unge med adhd og autisme, der får melatonin, fordi de ofte har svært ved at sove. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser dog også, at hver fjerde af de 0-24-årige, som i 2017 fik deres første recept på melatonin, ikke havde en relevant diagnose.

Det er særligt de praktiserende læger, som står for denne del af receptudskrivningerne, men formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, afviser, at lægerne udskriver sovemidlet til raske børn.

I mange tilfælde er der tale om børn og unge, der venter på at blive udredt i børne- og ungepsykiatrien.

- Det er børn, som med stor sandsynlighed senere vil få en diagnose, som godt vil kunne begrunde, at man i nødstilfælde er nødt til at skrive noget ud i et forsøg på at få dem til at sove, så deres helbredstilstand ikke forværres, siger han.

- Det er ikke en optimal løsning, men det er den mindst dårlige løsning vi har.

Anders Beich mener, at det stigende forbrug af melatonin er et tegn på et større problem.

- Det her afspejler, at vi har en epidemi af børne- og ungepsykiatriske lidelser som venter foran os, og det synes jeg er dybt bekymrende, siger han.
Minister ville have en betydeligt fald

Brugen af melatonin har været stigende i flere år, men en principafgørelse fra Ankestyrelsen skabte i 2015 frygt for, at forbruget ville stige yderligere.

Afgørelsen slog fast, at kommunerne først kunne bevilge en kugle- eller kædedyne - der også kan have gavnlig effekt på søvn - hvis relevant behandling med sovemedicin uden væsentlig helbredsrisiko var afprøvet først.

Derfor blev daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) kaldt i samråd, hvor hun igangsætte en halvårlig monitorering af melatoninforbruget. Ydermere gjorde hun det klart, at der ville blive iværksat relevante initiativer på området, hvis ikke der sås et ”klart og betydeligt fald” i forbruget i løbet af to år.

De seneste tal er den anden ud af i alt fire monitoreringsopgørelser og altså en slags halvvejsstatus, og indtil videre har der ikke været noget fald. Ifølge Sundhedsstyrelsen, der har forbruget af melatonin blandt børn og unge som et fokusområde, er det uklart, hvad stigningen skyldes.
Click here to view the source article.
Source: DR.dk, Thomas Klose Jensen og Morten Frandsen, 02 Aug 2018

Usædvanlig retssag: Jettes el-allergi kostede hende jobbet
Denmark Created: 2 Jun 2018
En anderledes, men måske udslagsgivende retssag finder sted i Retten i Sønderborg fredag, hvor det skal afgøres, om Ankestyrelsen traf den rigtige beslutning i forhold til Jette Paulsens el-allergi.

Lidelsen elektromagnetisk hypersensitivitet lyder måske som en konspirationsteori opfundet af en person i sølvpapirshat, men for Jette Paulsen er det virkelighed.

Overfølsomheden overfor elektromagnetisk stråling har nemlig gjort hendes liv meget besværligt.

Fredag begynder så en noget uvant, men måske ganske vigtig sag i Retten i Sønderborg.

Sygeplejersken Jette Paulsen har nemlig stævnet Ankestyrelsen i en sag, der omhandler hendes el-allergi og dagpenge.

Helt forfærdeligt
45-årige Jette kan ikke tåle mobilsignaler og trådløst internet. Det gjorde, at hun i 2014 blev sygemeldt og senere fyret fra sit arbejde som hjemmesygeplejerske.

Aabenraa Kommune afgjorde, at hun ikke kunne få sygedagpenge. Samtidig konkluderede hendes A-kasse, at hun ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor heller ikke kunne få dagpenge.

Begge afgørelser blev senere stadfæstet af Ankestyrelsen.

- Det har været forfærdeligt på rigtig mange måder. Jeg har følt mig ret magtesløs i systemet, siger Jette Paulsen til Ekstra Bladet

Jettes lidelse kaldes elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS). Det betyder, at man er overfølsom overfor mobilsignaler og trådløst internet. Ifølge WHO er symptomerne blandt andet rødhed og svien i huden samt træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed og hjertebanken.

Elektromagnetisk Hypersensivitet (EHS):

* Symptomerne på EHS er rødhed, kilden og svien i huden, træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjertebanken og fordøjelsesforstyrrelser.

* Forekomsten af med EHS er højere i Danmark, Sverige og Tyskland end i Storbritannien, Østrig og Frankrig.

* EHS er ikke anerkendt af World Health Organization som en selvstændig klinisk diagnose, fordi det indtil nu ikke har været muligt videnskabeligt at finde en sammenhæng mellem EHS-symptomer og eksponering for wifi, mobiler og andet trådløs kommunikation.

* Siden 2000 har EHS været på Nordisk Ministerrråds liste over miljøsygdomme.

Kilde: WHO, Sundhedsstyrelsen og EHS-foreningen

Nu har hun altså stævnet Ankestyrelsen for deres afgørelse fra 2015.

Hvordan fredagens sag ender, kan få stor betydning for andre el-allergikere. Hun kunne heller ikke få dagpenge fra sin A-kasse, da de ikke mente, hun stod til rådighed for arbejdsmarkedet.

Sagen er den første af sin art i Danmark, og derfor kan dens udfald også få stor betydning for andre el-allergikere.

Uvidende læger
Jette fandt ud af, at hun lider af EHS, da hun skiftede job til hjemmesygeplejen og pludselig skulle tale i mobiltelefon mere end før.

- Jeg begyndte at få symptomer, som smerter inde i hovedet, nedsat hørelse, tinitus, hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed, siger hun.

I starten anede hun ikke, hvad der var galt, men efter mange søgninger på internettet, kom hun i kontakt med EHS-foreningen, der kæmper for at få sat lidelsen på dagsordenen. Her kom hun i kontakt med en speciallæge, der diagnosticerede hende med EHS. Hendes egen læge var noget skeptisk til at starte med.

- Min oplevelse af lægerne er, at de ikke har kendskab til det her, men da min læge fik forklaret al den forskning, der ligger bagved, ville hun godt anerkende diagnosen, siger Jette.

Nu lever Jette og hendes familie til daglig med det, hun selv betegner som EHS i svær grad, og det er ikke lige let.

- Vi har slukket vores trådløse internet og min familie bruger ikke deres mobiltelefoner, når jeg er hjemme. Selv bliver jeg meget påvirket af strålerne i det offentlige rum, derfor forlader jeg ikke så tit mit hjem, siger hun.

Accept af EHS
For Pernille Schriver, der er formidlingskoordinator i EHS-foreningen er fredagens sag også meget vigtig.

- Det er okay at have høfeber, allergi overfor jordbær eller nikkel, men det er ikke godkendt at være allergisk overfor el. Vi har ikke de samme rettigheder, som andre danskere, siger hun til Ekstra Bladet.

Kan symptomerne ikke være tegn på andre ting?

- Jo, det kan det, men hvis EHS ikke bliver italesat, så får man alt muligt andet medicin, men hvis det så viser sig, at man egentlig bare skulle slukke sin mobiltelefon, så er det jo lidt omsonst at begynde at proppe piller i folk i stedet for, siger hun.

Håb for fremtiden
Tilbage står Jette med et håb om, at denne sag kan hjælpe hende videre.

- Jeg håber sådan, at jeg kan komme videre. Det har hele tiden været mit ønske at vende tilbage til arbejdsmarkedet i det omfang, jeg kan.

- Den tillid, jeg engang havde til vores samfund, er væk nu, men jeg har hele tiden håbet på en løsning, siger hun.
Click here to view the source article.
Source: Ekstra Bladet, Astrid Mortensen, 31 May 2018

Hearing at the Danish Parliament on wireless radiation puts pressure on the National Board of Health
Denmark Created: 10 Apr 2018
Politicians on the Parliament Committee for Health and Elder care will investigate the health risks from mobile radiation and wireless networks with a public hearing on April 12 at the Parliament building, Christiansborg in Copenhagen. The consultation has been in preparation for a while and several leading international researchers in the field will speak. The National Board of Health will, however, not participate.

The main reason for this hearing is that Parliament politicians do not believe it has been clarified whether radiation from mobile telephony, wireless networks, etc. are associated with health effects or not.

The parliamentary committee mentioned in its announcement of the consultation, that several medical doctors have indicated that an increasing number of patients are experiencing symptoms from exposure to radiation emitted by mobile telephones, wireless networks, etc. Reported symptoms include headaches, memory and concentration problems, tinnitus, restlessness, impaired sleep, behavioral problems and dementia. In January 2015, France prohibited Wi-Fi devices in kindergartens, and the French government has suggested that school children should be prohibited from using their mobile phones while at school.

In 2011 the World Health Organization WHO classified radiofrequency radiation from mobile devices and wireless networks as potentially carcinogenic to humans on the basis of the then available peer-reviewed and published scientific research. The timing of this parlamentary hearing is extraordinary as new and comprehensive studies from the United States and Italy significantly upgrade the cancer risk.

In spite of much recognized foreign research, the Danish National Board of Health has refused to acknowledge any health damage may be caused by exposure to radiation from wireless technology.

It is therefore highly conspicuous and highly problematic that the National Board of Health, which is the only protective health body in Denmark in relation to non-ionizing radiation, will not be represented at the hearing.

For many years, the EHS Association of electro-hypersensitive people has warned about the health risks from excessive use of wireless technology. The chairwoman of the EHS Association, Christina Mellgren, welcomes the hearing. "It is high time that politicians understand that public health is already under threat by the rapidly increasing wireless radiation exposure in society. The extensive use of wireless technology such as mobile phones and Wi-Fi devices is a time bomb that may have serious long-term health consequences for large segments of the population, especially children and adolescents, unless regulation is tightened immediately. Many people are affected by ubiqutous wireless radiation, usually without realizing, and this phenomenon will only worsen. For long enough, government authorities have ignored extensive scientific studies in this area that demonstrate a significant health risk and have not acted to protect the population. We look forward to the fact that the parliamentary hearing will clearly reveal the current situation through insights from some of the absolute leading researchers in the field. The rising wireless radiation in society today must be recognized as a serious environmental threat to public health. "

On the day of the hearing, the EHS Association will host several activities throughout Copenhagen.

8.30 – 9.30 am.: At the National Board of Health, Islands Brygge 67, 2300 Copenhagen. Delivery of a petition against increasing radiation exposure to the Directorate of Health, Søren Brostrøm and Head of Unit for Radiation Protection, Mette Øhlenschlæger.

10 am. – 12 pm.: Nørreport Station. Public demonstration of radiation levels with professional measuring equipment. Sound of the pulse-modulated signals will be amplified for demonstration. Distribution of informational flyers.

Danish EHS Association
http://www.ehsf.dk

Press / media contact:

Tuesday and Wednesday morning:

Christina Mellgren - Chairwoman of the EHS Association Tel. +45 62 25 11 28

Henrik Eiriksson - member of the EHS association tel. +45 36 17 34 04

Thursday: Karin Nørgaard - member of the EHS association tel. +45 47 38 41 10

eMail (will respond quickly) to: Pernille Schriver - schriver.ehs {-at-} gmail.com
Source: Danish EHS-Association, C. Mellgren, 10 Apr 2018

Høring i Folketinget om mobilstråling lægger pres på Sundhedsstyrelsen
Denmark Created: 10 Apr 2018
Politikere i Folketingets Sundheds- og ældreudvalg vil i en offentlig høring den 12 april på Christiansborg undersøge sundhedsrisikoen fra mobilstråling og trådløse netværk. Høringen har længe været undervejs og flere ledende internationale forskere på området er inviteret. Sundhedsstyrelsen deltager ikke.

Høringen i Folketinget kommer som et direkte resultat af at politikerne på Christiansborg ikke mener det er klarlagt hvorvidt stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk m.v. er forbundet med helbredspåvirkninger eller ej.

Folketingets udvalg nævner i sit oplæg til høringen at flere læger har oplyst, at flere og flere patienter oplever, at strålingen fra mobiltelefoni, trådløse netværk m.v. bl.a. giver hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tinnitus, sitren, rastløshed, uro, søvnbesvær, adfærdsproblemer og demens. I januar 2015 forbød Frankrig endvidere wifi-apparater i børnehaver, og den franske regering har foreslået, at det skal være forbudt for skolebørn at anvende deres mobiltelefoner, mens de er i skole.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har på baggrund af den videnskabelige forskning på området allerede tilbage i 2011 klassificeret mobilstråling og trådløse netværk som potentielt kræftfremkaldende for mennesker.¹ Tidspunktet for høringen i folketinget er ekstra aktuelt, da helt nye omfattende studier fra USA og Italien opgraderer kræftrisikoen betydeligt.²

Sundhedsstyrelsen har på trods af megen anerkendt udenlandsk forskning ikke villet anerkende at helbredsskader kan være forårsaget af stråling fra trådløs teknologi.

Det er derfor yderst iøjnefaldende og stærkt problematisk at Sundhedsstyrelsen, der varetager funktionen, som det eneste beskyttende organ i Danmark, i forhold til ikke-ioniserende stråling, ikke er tilstede ved høringen.

EHS foreningen har i årevis advaret om sundhedsrisikoen ved overdrevet brug af trådløs teknologi. Formanden for EHS foreningen, Christina Mellgren, hilser høringen velkommen. "Det er på høje tid at politikerne får indsigt i at folkesundheden allerede er truet af den stærkt stigende trådløse stråling i samfundet. Den omfattende brug af trådløs teknologi som mobiltelefoner og Wi-Fi apparater er en tikkende bombe, der kan få alvorlige helbreds konsekvenser for store dele af befolkningen, især børn og unge, hvis ikke der snart gribes ind med en strammere lovgivning på området. Mange mennesker er påvirket af den trådløse stråling overalt, som regel uden at vide det, og dette fænomen vil kun blive værre, hvis ikke der fra myndighedernes side bliver gjort noget. Sundhedsstyrelsen har i årevis afvist omfattende videnskabelige undersøgelser på området, der påviser en betydelig sundhedsrisiko og har ikke udført sit arbejde ordentligt for at beskytte befolkningen. Vi ser frem til at høringen i Folketinget nu konkret vil afdække de aktuelle forhold gennem indsigt fra nogle af de absolut førende forskere på området. Den stigende trådløse stråling i samfundet må i dag betegnes som en alvorlig miljøtrussel mod folkesundheden."

EHS Foreningen har flere sammenfaldende aktiviteter forskellige steder i København samme dag som høringen i Folketinget. Kl. 8.30-9.30: Hos Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København. Aflevering af underskriftsindsamling til Sundhedsstyrelsens Direktør Søren Brostrøm og Enhedschef for Strålebeskyttelse Mette Øhlenschlæger.

kl. 10-12: Nørreport Station. Offentlig måling og demonstration af strålingsniveau med udstyr, som har lydeffekt og stor synlig antenne samt uddeling af flyers til forbipasserende.

EHS foreningen http://www.ehsf.dk

Presse/medie kontakt:

tirsdag og onsdag formiddag:

Christina Funch Mellgren - formand for EHS foreningen tlf 62 25 11 28

Henrik Eiriksson - medlem af EHS foreningen tlf 36 17 34 04

Torsdag: Karin Nørgaard - medlem af EHS foreningen tlf 47 38 41 10

Mail (svarer hurtigt) til: Pernille Schriver - schriver.ehs {-at-} gmail.com
Click here to view the source article.
Source: Ritzau, EHS-Foreningen, 10 Apr 2018

5G-succes i Danmark hænger i en tynd tråd
Denmark Created: 31 Jul 2017
5G lover enormt hurtige mobile dataforbindelser, men 5G-sendernes rækkevidde er så kort, at der skal opsættes en sværm af dem rundt om på tage og husmure, og lige den del af udbygningen af det danske mobilnet kan godt gå hen og blive et stort problem, mener teleselskabet 3 i følge Børsen.

En del af problemet handler om, at prisen for at leje sig til en plads på kommunale bygninger ifølge 3 er ganske høj. Hvis den prispolitik fortsætter, vil det gøre businesscasen for 5G vanskelig og dermed forsinke udbygningen.

En anden del af problemet handler om, i hvilken udstrækning mobiloperatørerne må dele master og netværk. 3’s netværksdirektør Kim Christensen ønsker sig ifølge Børsen en mere smidig lovgivning og sagsbehandling.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) skriver til Børsen, at kommunernes prispolitik fortsat er et kommunalt anliggende, men at der findes gode eksempler, som han gerne vil være med til at udbrede. For eksempel er kommunerne i Region Sjælland omfattet af en aftale om ensartet sagsbehandling i forbindelse med mobilmaster. Desuden vil ministeren nedsætte et såkaldt 5G-forum, hvor parterne kan diskutere udfordringerne med udbygningen af nettet.
Click here to view the source article.
Source: Computerworld, Niels Veileborg, 31 Jul 2017

Danske teleselskaber advarer: 5G kan blive rigtigt dyrt i Danmark - kan vi overhovedet tjene penge på det?
Denmark Created: 13 Jul 2017
"Man skal ikke tro, at 5G betyder, at vi nu får gigabit-forbindelser til alle i hele landet," lyder det fra Teleindustrien, der advarer politikere og danskere om at have urealistiske forventninger til 5G.

5G er i øjeblikket i fokus på mange it- og digitaliseringskonferencer og i mange af de politiske taler og debatter om fremtidens digitale infrastruktur i Danmark.

Men selv om 5G rent teknologisk rummer mange fordele, er den danske telebranche ikke specielt optimistisk forud for næste års 5G-licensauktion i Danmark.

Alt tyder nemlig på, at 5G bliver en dyr fornøjelse at rulle ud, og når de gyldne forretningsmuligheder samtidig ikke ligefrem står i kø, er der behov for en forventningsafstemning.

Læs også: Masser af hype om det nye 5G - men teleindustrien har altså en ganske alvorlig udfordring

Det siger Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien, der repræsenterer de danske teleselskaber.

"Det her kan blive rigtig dyrt med alle omkostningerne, der er med både at købe frekvenstilladelser og investere i nyt udstyr og så selve udrulningen," siger han til Computerworld.

"Når vi skal bruge de meget høje frekvenser, og hvis vi skal sikre de meget høje hastigheder, så skal det her udstyr faktisk sidde med en ret stor tæthed."

"Det er noget, selskaberne ser med bekymring på, når de sammenholder det med, hvad de nye forretningsmuligheder er," siger Jakob Willer.

"Det er de samme cases, som er fremme hver gang - men hvor er egentlig det store nye forretningsområde?"
Computerworld har tidligere beskrevet, hvordan der mangler både nye use cases og interesse fra erhvervslivets side, når det kommer til 5G.

Det er trods alt det, der skal retfærdiggøre de store investeringer i 5G fra telebranchens side.

Jakob Willer fra TI mener da også, at der er behov for en forventningsafstemning:

"Det er de samme cases, som er fremme hver gang - men hvor er egentlig det store nye forretningsområde?" spørger han.-

"Der er ikke nogen tvivl om, at vi også er begejstrede for, at teknologien udvikler sig og for, at det bliver hurtigere, at kapaciteten stiger, og at latency falder. Det skaber nogle nye muligheder."

"Men derfra er der et stykke til at kunne gennemskue, hvordan det har betydning for forretningsudviklingen og efterspørgslen, så man kan få forrentet de store investeringer, der ligger i teknologien," lyder det fra Jakob Willer.

"Det er der, at vi bliver noget bekymrede."

Forsøger at råbe politikerne op

Af samme grund har TI sendt en række anbefalinger til regeringen som input til drøftelserne om et nyt teleforlig og en dansk 5G-handlingsplan.

Du kan læse anbefalingerne her:
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/04/5G-anbefalinger.pdf

"Der er behov for en forventningsafstemning. Man skal ikke tro, at 5G betyder, at vi nu får gigabit-forbindelser til alle i hele landet," siger Jakob Willer til Computerworld.

"Og så er idéen med vores input samtidig at sige, at hvis det her skal blive til noget, så er der to ting, der skal fokus på politisk: Det ene er, at man fra politisk side skal hjælpe med at holde omkostningerne nede på frekvenserne, og det andet er, at de også godt kan hjælpe med at holde omkostningen nede i forhold til, hvad udrulningen koster."

Jakob Willer fra TI understreger dog samtidig, at telebranchen sagtens kan se idéen i at indføre 5G rent teknologisk - det er det forretningsmæssige, der er udfordringen.

"Samtidig med at man har svært ved at se, hvad det nye forretningspotentiale er ved 5G, så er det også en nødvendighed på grund af den måde, som mobiltelefoni udvikler sig på med efterspørgslen. Vi kan ikke undgå at skulle investere i 5G," siger Jakob Willer.

Samtidig siger Jakob Willer, at bekymringen også skal ses i lyset af, at den danske telebranche i dag er relativt økonomisk presset.

"Havde vi en dansk telebranche med en sprudlende økonomi, så situationen anderledes ud. Men det er en presset branche, når man kigger på de økonomiske nøgletal," lyder det fra Jakob Willer.
Click here to view the source article.
Source: Computerworld, Kim Stensdal, 20 jun 2017

Brain tumors are increasing in Denmark
Denmark Created: 21 Jan 2017
The number of people diagnosed with tumors of the central nervous system (CNS, including brain tumors) in Denmark has more than doubled since 1990 according to new statistics and the largest increase has been in the last 10 years until 2015.

Among young people aged 0-39 years, tumors in the CNS are the type of cancer that has increased the most.
According to the latest statistics from the Danish Cancer Registry that include new cancer cases diagnosed in 2015, an increasing number of people in Denmark are diagnosed with tumors of the central nervous system, CNS, including the brain, in recent years. The number of patients diagnosed per year with CNS tumors increased from the 827 in 1990 to 1807 in 2015.

The increase appears to have accelerated in the last ten years according to the data from the Danish Cancer Registry, analyzed by the Swedish Radiation Protection Foundation. The data includes both malignant and benign brain tumors. During the same period, the use of mobile phones has increased tremendously.

In addition, the number of young patients diagnosed with a CNS tumor is on the rise. Among young people under 40 years of age in Denmark, also this age group is seeing a rise in the number of diagnosed cases.

*SNIP* read the entire article (PDF) via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Swedish Radiation Protection Foundation, Mona Nilsson, 20 Jan 2017

 Page 1 of 20   Next›  Last» 
 News item: