News for Netherlands

«First  ‹Previous   Page 5 of 5 

Mobiele telefonie, straling en voorzorgsmaatregelen
Netherlands Created: 15 Aug 2005
Mobiele telefonie, straling en voorzorgsmaatregelen
Mobiele telefoons zijn - indien ingeschakeld - bronnen van elektromagnetische straling in het hoge frequentiebereik;
De mogelijke risico's van deze straling voor onze gezondheid zijn nog niet bekend, onderzoek daarnaar zal pas op lange termijn uitsluitsel geven;
Er zijn wel voorzorgen die men kan nemen om de mogelijke risico's sterk te beperken.
Deze pagina is recentelijk aangemaakt i.v.m. de vele vragen die ons hierover gesteld worden. In de toekomst zullen we op deze plaats nog meer over dit onderwerp publiceren.
NRG verricht op dit moment zelf geen onderzoek aan de effecten van straling van mobiele telefonie;
NRG verwijst voor detail informatie naar de site van de Gezondheidsraad (GR) op: www.gr.nl
De wetenschap heeft tot nu toe geen sluitend bewijs gevonden voor de stelling dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk zou zijn voor de gezondheid.
Aan de andere kant kunnen risico's voor de gezondheid ook nog niet uitgesloten worden. Er wordt daarom aangeraden het gebruik van mobiele telefoons zo
veel mogelijk te beperken.
De volgende maatregelen kunt u zelf nemen:
Koop een stralings-arm apparaat
Sommige apparaten stralen meer dan andere. De "Specific Absorption Rate" (SAR-waarde) geeft de stralingsbelasting aan, die door het weefsel in uw
hoofd wordt opgenomen gedurende het mobiel telefoneren. Dat weefsel wordt daardoor enigszins opgewarmd. De SAR-waarde wordt uitgedrukt in Watt
per Kilogram, ook wel geschreven als W/kg. Hoe kleiner de SAR-waarde is, hoe minder de mobiel straalt. Typische SAR-waarden van mobieltjes liggen
tussen 0.3 W/kg en 1.6 W/kg.
Schrijf voor korte berichten gewoon een SMS (tekstbericht) in plaats van een mobiel gesprek te beginnen!
Bij het verzenden van een SMS wordt de telefoon niet bij het hoofd gehouden, bovendien is maar een kort signaal nodig voor de verzending.
Dit draagt bij aan het klein houden van de stralingsbelasting.
Een SMS-je is bovendien vaak goedkoper dan een mobiel gesprek!
Gesprekken kort houden!
Hoe korter het gesprek via het mobieltje is, hoe beter. Zo houdt u de stralingsbelasting klein. Een mobiele telefoon straalt voornamelijk tijdens het
telefoneren, in standby modus is de stralingsbelasting veel geringer.
Gebruik een head-set!
Kop bij uw mobiel een head-set. Dit is een 'oortje' met daaraan een kabeltje met microfoontje en aansluitpunt voor het mobieltje.
Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan het oor te moeten houden. Zodoende kan de stralingsbelasting van het hoofd enorm worden
gereduceerd.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: tussen de 5 en 10 Euro is er al redelijk wat keus.
Geef (kleine) kinderen geen mobiele telefoon!
Het is niet bekend of de straling van mobieltjes schadelijker is voor kinderen dan voor volwassenen.
Bij veel schadelijke invloeden wordt echter aangenomen dat kinderen daar meer onder lijden dan volwassenen.
Daarom kunnen kinderen beter niet mobiel telefoneren of in ieder geval zo min mogelijk. Het versturen van tekstberichten (SMS) geniet de
voorkeur boven mobiel telefoneren, omdat daarbij het hoofd minder 'bestraald' wordt.
Voorzichtig met produkten, die zogenaamd de straling van mobieltjes zouden afschermen.
De elektromagnetische straling van mobieltjes wordt gebruikt voor de overdracht van informatie. Iedere afscherming of "omzetting"
van deze straling verslechtert de informatie-overdracht. In een amerikaanse studie kon aangetoond worden, dat produkten, die telefonerende
personen zouden moeten afschermen van straling uit hun mobieltjes, geen reductie van de stralingsbelasting gaven.
Daarom worden dergelijke produkten niet door ons aanbevolen.
Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat de afscherming middels metalen hoesjes e.d. juist leidt tot het uitzenden van een sterker signaal door
het mobieltje, omdat het zal trachten contact te houden met een basisstation uit het mobiele netwerk.
Draag een ingeschakeld mobieltje niet direct op uw lichaam!
Draag het liever in een aparte tas, die u wellicht toch al bij u heeft. Vermijd borstzak en broekzak als opbergplek van actief mobieltje.
Zwangere vrouwen zouden het mobieltje niet op de buik moeten dragen. Mogelijk nu nog niet bekende risico's voor het ongeboren kind kunnen
zo beperkt worden.
Telefoneren in de auto: liefst helemaal niet, maar als het beslist moet, dan met head-set of de handsfree-set in combinatie met een buiten-antenne.
Een mobiel of autotelefoon onderhoudt contact met het basisstation van het mobiele net en wel via elektromagnetische velden. Omdat de metalen
karosserie van een auto als een scherm werkt t.o.v. deze velden, moet een mobieltje vaak meer zendvermogen gebruiken om het contact met het
net te behouden. Daarom kan men in de auto tijdens het telefoneren relatief veel straling ontvangen van het mobieltje.
Telefoneren tijden het autorijden hindert u bovendien bij het sturen en leidt u af. Telefoneer daarom nooit met een mobieltje in de hand. U brengt anders
uzelf en andere verkeersdeelnemers onnodig in gevaar. Zelfs bij gebruik van een head-set of handsfree-set kunt u afgeleid raken door het telefoongesprek. Intensieve gesprekken kunt u beter vanuit stilstand (op een parkeerplaats) voeren.

Koreanen ontdekken dat mobiele telefoon DNA beschadigt
Netherlands Created: 15 Aug 2005
Koreanen ontdekken dat mobiele telefoon DNA beschadigt

De regering van Korea heeft op 31 maart 2005 een onderzoek aangekondigd naar de beschadiging van DNA in het menselijk lichaam door mobiele telefoons. In de laatste twee jaar hebben Koreaanse onderzoekers ontdekt dat de straling DNA structuren in muizen verandert.

Profesoor Xy Xi Shan van de universiteit van Seoul leidt het onderzoek. Voor het eerste jaar is 127.000 Amerikaanse dollars beschikbaar gesteld.
''We hebben al bewezen dat de straling van de mobiele telefoon het DNA van een levend dier makkelijk kan vernietigen'', aldus Xu Xi Shan.
''De tweede stap is nu, onderzoeken of beschadiging van DNA in het menselijk lichaam dezelfde resultaten heeft.
'' De resultaten worden eind 2006 verwacht. Zij zullen ook aan de WHO worden gerapporteerd.

Hoewel het onderzoek nog niet is begonnen, waarschuwt professor Xu dat het het beste is om de mobiele telefoon niet te gebruiken.
Ongeveer 2 tot 3% van het menselijk erfelijk materiaal kan makkelijk beschadigd worden.

Korea heeft een enorme dichtheid aan mobiele telefoons.
De bevolking van 48 miljoen mensen bezit 37 miljoen mobiele telefoons.
Ook is Tristar in Korea gevestigd, de wereldwijd derde fabrikant van mobiele telefoons.
Volgens een woordvoerder van Tristar wordt uiterste zorg aan de veiligheid van de mobiele telefoon besteed en is zeker niet ontdekt
dat de elektromagnetische straling de gezondheid van de mens beïnvloedt.
Click here to view the source article.
Source: donderdag, 14 juli 2005 - Dossier: Wetenschap

Canary bird recovers from mobile phone mast exposure
Netherlands Created: 14 Aug 2005
Birds suffer from biological effects of GSM, 3G (UMTS), DECT, WIFI, TETRA

Nijkerk (The Netherlands) - The canary bird of H. in Nijkerk has not sung for almost eight months. He was pecking his skin and loosing feathers.
The day after his cage was protected against the radiation of a GSM antenna mast at 50 metres distance, the bird started to make noise again and even produced some trills.
Ten days after, he sits proudly on his stick and does not loose his feathers anymore.

The cage is in the living room.
In this room, experts of Telecom Agency of the ministry of Economic Affairs of The Netherlands measured 1,14 V/m (ca. 3000 mikroWatt/m2) for GSM 1800 MHz. The cage has been protected by fine metal mesh and aluminium foil at the bottom.
Visitors think it's pathetic, but the bird is doing better thanks to the protection.
He sings many times and a few days ago he has been heard singing in the early morning as well.

The owner of the canary bird has serious health problems himself.
They started when a GSM 1800 MHz mast was installed on top of a building opposite of his home.
The heating, television and other devices with electronic parts gave a lot of troubles.
When H. stays for a few days in a place without high frequency radiation, most of his complaints disappear and the others are reduced to a bearable level.

The experiment with the canary bird shows that health problems caused by mobile phone radiation are not psychological primarily, since a bird can not be anxious about an antenna installation.
The cage is still in the same position and without draught. There has been no change in taking care of this bird.
The recovery of the canary can be explained only by the reduction of the intensity of the GSM mobile phone mast radiation (DECT telephones are removed and wireless computers absent).
The intensity inside the cage is about 0,5 mikroWatt/m2 after protection.

Canary birds were once used in coal mines to check the quality of the air.
When a canary died, the workers had to escape from the mine immediately.
The experiment with the canary in The Netherlands shows that birds are 'sensitive' as well for the electromagnetic radiation of mobile communication systems, including DECT-telephones and wireless networks.
In fact this should not amaze anybody, since many scientific research has found biological ('non-thermal') effects of radiofrequency radiation in humans, animals and plants.

More information about the radiation of GSM, UMTS, DECT, WIFI etc.:
http://www.stopumts.nl
August 14, 2005
Click here to view the source article.
Source: More information about this press release: fransp@dds.nl

Mast news from The Netherlands: WHERE YOU LIVE!
Netherlands Created: 18 Jul 2005
Mobiele telefonie, straling en voorzorgsmaatregelen.

Mobiele telefoons zijn - indien ingeschakeld - bronnen van elektromagnetische straling in het hoge frequentiebereik;
De mogelijke risico's van deze straling voor onze gezondheid zijn nog niet bekend, onderzoek daarnaar zal pas op lange termijn uitsluitsel geven;
Er zijn wel voorzorgen die men kan nemen om de mogelijke risico's sterk te beperken.
Deze pagina is recentelijk aangemaakt i.v.m. de vele vragen die ons hierover gesteld worden. In de toekomst zullen we op deze plaats nog meer over dit onderwerp publiceren.
NRG verricht op dit moment zelf geen onderzoek aan de effecten van straling van mobiele telefonie;
NRG verwijst voor detail informatie naar de site van de Gezondheidsraad (GR) op: www.gr.nl
De wetenschap heeft tot nu toe geen sluitend bewijs gevonden voor de stelling dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk zou zijn voor de gezondheid.
Aan de andere kant kunnen risico's voor de gezondheid ook nog niet uitgesloten worden. Er wordt daarom aangeraden het gebruik van mobiele telefoons zo veel mogelijk te beperken.
De volgende maatregelen kunt u zelf nemen:
Koop een stralings-arm apparaat.
Sommige apparaten stralen meer dan andere. De "Specific Absorption Rate" (SAR-waarde) geeft de stralingsbelasting aan, die door het weefsel in uw hoofd wordt opgenomen gedurende het mobiel telefoneren.
Dat weefsel wordt daardoor enigszins opgewarmd.
De SAR-waarde wordt uitgedrukt in Watt per Kilogram, ook wel geschreven als W/kg.
Hoe kleiner de SAR-waarde is, hoe minder de mobiel straalt.
Typische SAR-waarden van mobieltjes liggen tussen 0.3 W/kg en 1.6 W/kg.
Schrijf voor korte berichten gewoon een SMS (tekstbericht) in plaats van een mobiel gesprek te beginnen!
Bij het verzenden van een SMS wordt de telefoon niet bij het hoofd gehouden, bovendien is maar een kort signaal nodig voor de verzending.
Dit draagt bij aan het klein houden van de stralingsbelasting.
Een SMS-je is bovendien vaak goedkoper dan een mobiel gesprek!
Gesprekken kort houden!
Hoe korter het gesprek via het mobieltje is, hoe beter.
Zo houdt u de stralingsbelasting klein.
Een mobiele telefoon straalt voornamelijk tijdens het telefoneren, in standby modus is de stralingsbelasting veel geringer.
Gebruik een head-set!
Kop bij uw mobiel een head-set.
Dit is een 'oortje' met daaraan een kabeltje met microfoontje en aansluitpunt voor het mobieltje.
Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan het oor te moeten houden.
Zodoende kan de stralingsbelasting van het hoofd enorm worden gereduceerd.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: tussen de 5 en 10 Euro is er al redelijk wat keus.
Geef (kleine) kinderen geen mobiele telefoon!
Het is niet bekend of de straling van mobieltjes schadelijker is voor kinderen dan voor volwassenen.
Bij veel schadelijke invloeden wordt echter aangenomen dat kinderen daar meer onder lijden dan volwassenen.
Daarom kunnen kinderen beter niet mobiel telefoneren of in ieder geval zo min mogelijk.
Het versturen van tekstberichten (SMS) geniet de voorkeur boven mobiel telefoneren, omdat daarbij het hoofd minder 'bestraald' wordt.
Voorzichtig met produkten, die zogenaamd de straling van mobieltjes zouden afschermen.
De elektromagnetische straling van mobieltjes wordt gebruikt voor de overdracht van informatie. Iedere afscherming of "omzetting" van
deze straling verslechtert de informatie-overdracht.
In een amerikaanse studie kon aangetoond worden, dat produkten, die telefonerende personen zouden moeten afschermen van straling uit hun
mobieltjes, geen reductie van de stralingsbelasting gaven.
Daarom worden dergelijke produkten niet door ons aanbevolen.
Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat de afscherming middels metalen hoesjes e.d. juist leidt tot het uitzenden van een sterker signaal door het mobieltje, omdat het zal trachten contact te houden met een basisstation uit het mobiele netwerk.
Draag een ingeschakeld mobieltje niet direct op uw lichaam!
Draag het liever in een aparte tas, die u wellicht toch al bij u heeft.
Vermijd borstzak en broekzak als opbergplek van actief mobieltje.
Zwangere vrouwen zouden het mobieltje niet op de buik moeten dragen.
Mogelijk nu nog niet bekende risico's voor het ongeboren kind kunnen zo beperkt worden.
Telefoneren in de auto: liefst helemaal niet, maar als het beslist moet, dan met head-set of de handsfree-set in combinatie met een buiten-antenne.
Een mobiel of autotelefoon onderhoudt contact met het basisstation van het mobiele net en wel via elektromagnetische velden.
Omdat de metalen karosserie van een auto als een scherm werkt t.o.v. deze velden, moet een mobieltje vaak meer zendvermogen gebruiken om het contact met het net te behouden.
Daarom kan men in de auto tijdens het telefoneren relatief veel straling ontvangen van het mobieltje.
Telefoneren tijden het autorijden hindert u bovendien bij het sturen en leidt u af.
Telefoneer daarom nooit met een mobieltje in de hand.
U brengt anders uzelf en andere verkeersdeelnemers onnodig in gevaar.
Zelfs bij gebruik van een head-set of handsfree-set kunt u afgeleid raken door het telefoongesprek.
Intensieve gesprekken kunt u beter vanuit stilstand (op een parkeerplaats) voeren.
Naar boven

**************************************************************'''
Koreanen ontdekken dat mobiele telefoon DNA beschadigt

De regering van Korea heeft op 31 maart 2005 een onderzoek aangekondigd naar de beschadiging van DNA in het menselijk lichaam door mobiele telefoons.
In de laatste twee jaar hebben Koreaanse onderzoekers ontdekt dat de straling DNA structuren in muizen verandert.
Profesoor Xy Xi Shan van de universiteit van Seoul leidt het onderzoek. Voor het eerste jaar is 127.000 Amerikaanse dollars beschikbaar gesteld.
''We hebben al bewezen dat de straling van de mobiele telefoon het DNA van een levend dier makkelijk kan vernietigen'', aldus Xu Xi Shan.
''De tweede stap is nu, onderzoeken of beschadiging van DNA in het menselijk lichaam dezelfde resultaten heeft.'' De resultaten worden eind 2006 verwacht. Zij zullen ook aan de WHO worden gerapporteerd.

Hoewel het onderzoek nog niet is begonnen, waarschuwt professor Xu dat het het beste is om de mobiele telefoon niet te gebruiken.
Ongeveer 2 tot 3% van het menselijk erfelijk materiaal kan makkelijk beschadigd worden.

Korea heeft een enorme dichtheid aan mobiele telefoons. De bevolking van 48 miljoen mensen bezit 37 miljoen mobiele telefoons.
Ook is Tristar in Korea gevestigd, de wereldwijd derde fabrikant van mobiele telefoons.
Volgens een woordvoerder van Tristar wordt uiterste zorg aan de veiligheid van de mobiele telefoon besteed en is zeker niet ontdekt dat de elektromagnetische straling de gezondheid van de mens beïnvloedt.
donderdag, 14 juli 2005 - Dossier: Wetenschap
http://www.stopumts.nl/doc.php/UMTS%20in%20de%20media/474--
Bron: tech.enorth.com.cn/system/2005/04/01/000996075.shtml
****************************************'''''
Waarschuwing voor kinderen op mobiele telefoons

Op mobiele telefoons moet een waarschuwing staan, dat de straling schade kan toebrengen aan de hersenen van kinderen. Het voorstel komt van Dalia Itzik, minister van communicatie in Israël. De aanleiding is een uitspraak van Michael Repacholi van het stralingsproject van de World Health Organization (WHO).

"Voor wat betreft kinderen adviseert de World Health Organization het gebruik van hands-free headsets", zei Repacholi een week geleden voor de Canadese Televisie. De WHO is bezig met een groots opgezet onderzoek naar de relatie tussen kanker, gezondheidsklachten en de straling van mobiele telefonie. De schedel van een kind is dunner dan die van een volwassene en de hersenen zijn nog in ontwikkeling. Daarom schatten de experts het risico op schade aan de hersenen groter in dan bij volwassenen. Aangezien de hoeveelheid mobiele telefoons enorm groot is, zou ook een kleine schade aan de hersenen al grote gevolgen hebben.

Het onderzoek gaat niet alleen over het risico op kanker, maar ook over verlies van geheugen en verslechtering van het mentaal functioneren. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De uitspraak van Repacholi kan gezien worden als een voorbode. Hij volgt op de waarschuwing van William Stewart van de
Briste stralingsraad (NRPB) in februari van dit jaar, dat kinderen tot acht jaar helemaal niet mobiel moeten bellen. Ondertussen zijn fabrikanten van mobiele telefoons druk bezig met de ontwikkeling van producten voor kinderen. In de Verenigde Staten worden ze door Disney en Barbie gepromoot.

Rode lamp

Dalia Itzik, minister van communicatie in Israël, reageerde onmiddellijk op de uitspraak. Zij besloot dat op alle mobiele telefoons een waarschuwing moet komen te staan, dat de straling schade toe kan brengen aan de hersenen van kinderen. "Het onderzoek van de WHO moet een rode lamp gaan laten branden", aldus tzik. "We moeten optreden om de kinderen te beschermen". Haar plan wordt samen met het ministerie van Gezondheid en het ministerie van Milieu uitgewerkt. Enkele maanden geleden pleitte Izhak Kadman, voorzitter van de Israëlische raad voor de kinderbescherming, reeds voor een dergelijke maatregel.

In Nederland raadt het stralingsinstituut NRG in Petten aan, kinderen geen mobiele telefoon te geven. Het versturen van SMS-berichten verdient de voorkeur, omdat het hoofd daarbij minder bestraald wordt. Voor volwassenen geldt: houdt het gesprek kort, gebruik een headset, draag een ingeschakeld mobieltje niet op het lichaam en bel niet in een auto. Professor Xy Xi Shan van de Universiteit van Seoul in Korea gaat een stapje verder. Hij raadt het mobiele telefoneren überhaupt af. "Het is al bewezen dat de straling het DNA van een levend dier beschadigt", aldus de onderzoeker. Hij verwacht eind volgend jaar dezelfde conclusie te trekken voor het DNA van levende mensen.
Bronnen: 18 juli 2005
Click here to view the source article.
Source: Frans Van Velden:

«First  ‹Previous   Page 5 of 5 
 News item: